Często zadawane pytania

Subskrypcja rozwiązania Hybrid Data Management Platform wymaga zakupu co najmniej 918 jednostek FlexPoint. Każda jednostka FlexPoint to wydatek 1,00 USD miesięcznie. Po zakupieniu jednostek FlexPoint możesz przeznaczać je na dowolne produkty pakietowe, działające lokalnie lub w chmurze.

Db2: 918 jednostek FlexPoint/VPC-miesiąc; Db2 Warehouse: 459 jednostek FlexPoint/VPC-miesiąc; Db2 Big SQL: 611 jednostek FlexPoint/VPC-miesiąc; Db2 Event Store: 153 jednostki FlexPoint/VPC-miesiąc; Db2 on Cloud: 459 jednostek FlexPoint/VPC-miesiąc; Db2 Hosted: 459 jednostek FlexPoint/VPC-miesiąc; Db2 Warehouse on Cloud: 459 jednostek FlexPoint/VPC-miesiąc

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, która edycja będzie właściwa dla Twojej firmy.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.