Większa wartość biznesowa dzięki analizom danych

Rozwiązanie IBM Hybrid Data Management Platform umożliwia gromadzenie i analizowanie danych biznesowych oraz zarządzanie nimi w środowisku lokalnym, w chmurze prywatnej lub publicznej oraz integracjach obejmujących ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane typy danych. Wystarczy zakupić jednostki IBM FlexPoint i przydzielić je wielu zasobom w ramach pojedynczej subskrypcji. Kupowanie i przesyłanie jednostek FlexPoint odbywa się błyskawicznie, dzięki czemu łatwo dodaje się uprawnienia i przenosi je za pomocą wygodnego panelu z możliwością pojedynczego logowania. Pozwala to dynamicznie przydzielać zasoby danych we właściwym miejscu i czasie.

Uwalnianie potencjału danych bez żadnych ograniczeń

Widok różnego typu danych z wielu źródeł i obciążeń jako zunifikowanego zasobu zwiększa ich przejrzystość, dostępność i wartość dla każdego członka organizacji. Dzięki mechanizmowi IBM Common SQL Engine raz zadane zapytanie działa w wielu rozwiązaniach.

Niższe koszty tworzenia i produkcji oprogramowania

Bezproblemowa integracja wdrożeń chmurowych i lokalnych. Testy przeprowadzane w minimalnym środowisku. Kontrola jakości w chmurze. Wdrożenie lokalne sprzyjające budowie szybko działającego środowiska produkcyjnego.

Elastyczne wdrażanie

Wdrażanie właściwego produktu we właściwym przedsiębiorstwie i we właściwym czasie. Dostosowanie wdrożenia lub implementacja w chmurze bez opłat.

Bezpieczna praca z technologią Open Source

Analiza nieustrukturyzowanych danych w rodzimym formacie dzięki jeziorom danych. Elastyczność na poziomie niezbędnym do analizowania danych ze strumienia kliknięć, mediów społecznościowych, Internetu rzeczy i urządzeń mobilnych.

Optymalizacja uczenia maszynowego

Szybsze podejmowanie trafnych, podpartych wynikami analiz decyzji dzięki wielkim zbiorom danych. Implementacja technik uczenia maszynowego ogranicza koszty związane z zarządzaniem danymi.

Odkrywanie innowacji dzięki nieodkrytym danym

Wczytywanie olbrzymich woluminów danych. Dostęp do danych przechowywanych na platformie Hadoop. Analizy w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze produkty IBM Hybrid Data Management Platform

  • Db2 Database
  • Db2 Warehouse
  • Db2 Big SQL
  • Db2 Event Store
  • Db2 Hosted
  • Db2 on Cloud
  • Db2 Warehouse on Cloud

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej