Wyróżnione funkcje

Chmura hybrydowa pozwala używać zasobów IT udostępnianych jako usługa (ITaaS)

Konsultanci IBM pomagają w projektowaniu rozwiązań umożliwiających transformację środowiska IT w chmurę hybrydową przy użyciu modelu opartego na zasobach IT udostępnianych w formie usługi (ITaaS). Wdrożenie modelu ITaaS pozwala zwiększyć elastyczność i szybkość infrastruktury oraz ograniczyć ryzyko operacyjne. IBM oferuje gotową metodologię i własne zasoby, które ułatwiają optymalizację projektowania, wdrażania i integrowania chmury hybrydowej, a także zarządzanie nią.

Integracja i optymalizacja zasobów IT

Te usługi ułatwiają obsługę rozwiązań wielu dostawców, zarówno tych technologicznych, jak i tych opartych na usługach zarządzanych. Klient może zabezpieczyć swoje inwestycje przy użyciu nie tylko rozwiązań i zasobów dostarczanych przez IBM, ale też rozwiązań firm trzecich. Metodologia IBM została opracowana tak, by ułatwiała integrację chmur hybrydowych w środowiskach obejmujących wiele lokalizacji i produkty różnych dostawców. Wykorzystując zdobywane na całym świecie doświadczenia, konsultanci i architekci IBM pomagają klientom w eksploatacji hybrydowego środowiska opartego na produktach wielu dostawców i modelu ITaaS.

Redukcja kosztów IT i zagrożeń operacyjnych

Model operacyjny ITaaS oraz zaawansowane mechanizmy automatyzacji ułatwiają efektywną eksploatację chmury hybrydowej, zapewniając przy tym większą przejrzystość i kontrolę. Umożliwia to klientom zoptymalizowanie wartości realizowanych przez nich inwestycji informatycznych. IBM dostarcza przepływy pracy i protokoły do zarządzania zmianami, które ułatwiają optymalizację eksploatacji i nadzoru, ograniczenie kosztów IT i dobre wykorzystanie dostępnych zasobów — zarówno dedykowanych, jak i współużytkowanych — dzięki biznesowym analizom możliwych inwestycji.

Możliwość wyboru usług IBM dostosowanych do Twoich potrzeb

IBM oferuje warsztaty z budowania strategii poświęcone automatyzacji, koordynacji, udostępnianiu i wprowadzaniu niezbędnych zmian w modelu eksploatacji zasobów IT. Usługi analizy i opracowywania planów działania pozwalają oszacować ewentualne korzyści z wykorzystania wstępnie zdefiniowanych narzędzi do eksploatacji chmury hybrydowej oraz sterowania i zarządzania nią. Usługi w zakresie architektury i projektowania ułatwiają tworzenie przyszłościowych systemów informatycznych, modeli eksploatacji zasobów IT i dostosowanych do potrzeb danego środowiska rozwiązań opartych na produktach wielu dostawców.

Zobacz także

IBM Cloud Brokerage Managed Services

Chmurowy brokering pozwala unifikować planowanie, dostarczanie, zarządzanie.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Brokerage Managed Services - Cost and Asset Management

Przejrzyste ujęcie bieżących informacji pozwalające optymalizować inwestycje w chmurę

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok