Funkcje i cechy programu IBM HourGlass

Elastyczność i bezpieczeństwo

Testy można przeprowadzać na zakończenie pewnego okresu, tj. tygodnia, miesiąca, kwartału, roku lub po prostu o północy, bądź na zakończenie innego newralgicznego okresu. Intuicyjny, dostępny online interfejs Interactive System Productivity Facility (ISPF) umożliwia zawężenie testów do konkretnych zadań związanych z tworzeniem aplikacji, a także opracowanie różnych scenariuszy testowania dla poszczególnych grup programów. Ponadto funkcje bezpieczeństwa pozwalają na przyznanie uprawnień dostępu programistom, a nawet ograniczenie ich do zadań z konkretnej grupy lub klasy.

Modyfikowanie daty i godziny

Rozwiązanie pozwala na modyfikowanie dat i godzin zwracanych do aplikacji z/OS® w odpowiedzi na żądanie podania czasu (SVC 11 lub PC Time Request) — możliwe jest określenie wzorców lub konkretnych aplikacji, transakcji, użytkowników i nazw przestrzeni adresowych. Umożliwia ponadto wykorzystanie serwera IBM® CICS® Transaction Server do testowania w wymiarze czasu w ramach środowiska IBM CICS Open Transaction Environment (OTE) oraz określanie daty/godziny dla regionu CICS przy użyciu oferowanej przez program IBM HourGlass funkcji wsadowego zarządzania czasem w środowisku CICS.

Symulowanie przetwarzania daty i godziny

Program umożliwia jednoczesne wykonywanie testów z różnymi datami systemowymi. Każdy użytkownik widzi „swoją” datę systemową, która nie wpływa na daty widziane przez innych użytkowników. Pola daty i godziny IMS IOPCB można ustawić na dowolną żądaną wartość bez ponownego konsolidowania aplikacji.

Koordynowanie raportowania i transferów danych

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom CICS ustawianie pola EIBDATE i oferuje funkcje obsługi daty i godziny niezależnie od strefy czasowej.