Testowanie w wymiarze czasu

IBM HourGlass to symulator zegara do testowania aplikacji dla komputerów mainframe. Umożliwia symulowanie daty i godziny — przeszłej, aktualnej lub przyszłej — bez zmieniania kodu aplikacji lub korzystania z oddzielnego środowiska obliczeniowego. Pozwala na pełną koordynację funkcji pomiędzy strefami czasowymi, zwiększając szczegółowość testów rozwiązań, a także dokładność i niezawodność newralgicznych aplikacji.
IBM HourGlass

Większa dokładność i niezawodność

Użytkownik może przeprowadzić symulację dowolnej daty lub godziny, która może zostać odzwierciedlona na danym sprzęcie komputerowym. Pozwala to dokładnie sprawdzić aplikacje wrażliwe na zależności czasowe i uniknąć kosztownych problemów po wdrożeniu.

Większa skuteczność testów

Automatyzacja testowania zależności od dat i godzin ułatwia dostarczanie niezawodnych aplikacji i eliminuje potrzebę zmieniania ich kodu, ponownego ładowania programu początkowego CPU lub partycji LPAR lub modyfikowania kodu JCL w czasie pracy.

Mniejsze ryzyko

Program identyfikuje aplikacje żądające zwracania systemowej daty i godziny, pomagając wyeliminować potencjalne problemy zanim faktycznie wystąpią.

Funkcje i cechy programu IBM HourGlass

  • Elastyczność i bezpieczeństwo
  • Modyfikowanie daty i godziny
  • Symulowanie przetwarzania daty i godziny
  • Koordynowanie raportowania i transferów danych