Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Wideo

Obejrzyj krótkie filmy, aby bliżej poznać ten produkt.

Nastała nowa era zabezpieczeń oferowanych jako usługi — sięgnij po IBM QRadar on Cloud

Jak dyrektorzy ds. bezpieczeństwa mogą wykorzystać IBM QRadar on Cloud do zabezpieczenia swoich organizacji.

Obejrzyj wideo

Pozyskiwanie informacji istotnych dla bezpieczeństwa środowisk chmury

Jason Corbin, dyrektor IBM Security ds. platformy chmury, omawia trzy powody, dla których należy chronić środowiska chmury.

Obejrzyj wideo

Raporty analityków

Zobacz wyniki ostatnich badań z dziedziny techniki i praktyk branżowych.

Raport analityków Gartner — Innowacyjne rozwiązania SIEM oferowane jako usługa w chmurze

Analitycy firmy Gartner przewidują, że do 2020 roku 25% nowych implementacji rozwiązań SIEM będzie dostarczanych w formie usługi.

Przeczytaj raport analityków

Gartner Magic Quadrant 2017: zarządzanie informacjami i zdarzeniami istotnymi dla bezpieczeństwa (SIEM)

Poznaj mocne strony platformy QRadar do pozyskiwania i analizy informacji istotnych dla bezpieczeństwa.

Przeczytaj raport analityków

Forrester Wave: platformy analizy bezpieczeństwa w 2018 roku

Przeczytaj, dlaczego analitycy firmy Forrester wskazują QRadar jako czołowe rozwiązanie do analizy bezpieczeństwa.

Przeczytaj raport analityków

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Błyskawiczne wykrywanie zagrożeń dzięki elastycznemu, wysoce skalowalnemu rozwiązaniu SaaS

IBM QRadar on Cloud dostarcza inteligentnych spostrzeżeń, dzięki którym zespoły bezpieczeństwa mogą z dużą dokładnością wykrywać zagrożenia i je priorytetyzować.

Przeczytaj opracowanie

Zobacz, jak to działa