Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Rational® Host Integration Solution to kompletne rozwiązanie umożliwiające dostęp do aplikacji na hoście i modernizowanie ich. Uwzględnia różne środowiska klienckie i zapewnia dostęp do aplikacji terminalowych niezależny od platformy, sieci, protokołów komunikacyjnych i systemu hosta. Rational Host Integration Solution zawiera trzy podstawowe komponenty do tworzenia i wdrażania zaawansowanych aplikacji biznesowych, które integrują i transformują istniejące systemy hostów: IBM Rational Host Access Transformation Services, IBM Rational Host On-Demand oraz IBM Personal Communications. Te podstawowe komponenty obsługiwane są przez serwery IBM Communications Server, które także wchodzą w skład rozwiązania.
IBM Rational Host Integration Solution

IBM Host Access Transformation Services

Umożliwia wyposażenie aplikacji terminalowych w nowoczesny interfejs użytkownika lub udostępnienie ich jako usług Web Services zgodnych ze standardami branżowymi.

IBM Host On-Demand

Zapewnia bezpieczny dostęp z sieci WWW do hosta i wsparcie dla programowania aplikacji WWW, oferując jednolity interfejs do systemów TN3270E, TN5250, VT52, VT100, VT220 i VT420, aplikacji IBM CICS® oraz serwerów FTP.

IBM Personal Communications

Zapewnia dostęp do aplikacji i danych na hoście poprzez tradycyjną komunikację i emulację terminalu.

IBM Communications Servers

Zapewniają niezawodne i bezpieczne połączenia z aplikacjami i źródłami danych na hoście.

Najważniejsze cechy

  • Aplikacje nowej generacji
  • Tworzenie aplikacji na żądanie
  • Zaawansowane systemy komunikacji
  • Komunikacja między różnymi rodzajami sieci