Wyróżnione funkcje

Transformacja aplikacji

Odmień wygląd wszystkich ekranów aplikacji, definiując domyślną formę ich prezentacji za pomocą rozwiązania HATS. Przekształca ono komponenty aplikacji terminalowej, takie jak klawisze funkcyjne i elementy menu, w intuicyjne odsyłacze, przyciski i teksty z obrazami. Możesz też dostosowywać ustawienia ekranów. Narzędzia do edycji pozwalają przekształcić tekstowy interfejs użytkownika przy użyciu zestawu widgetów HATS, takich jak menu rozwijane, kalendarze, tabele i przyciski opcji. Reguły globalne i opcje zastępowania tekstu umożliwiają wprowadzenie określonych zmian w całej aplikacji, wybranych komponentach lub konkretnym ekranie.

Tworzenie usług WWW

Możesz tworzyć standardowe usługi WWW i komponenty JavaBeans™, aby wykorzystać logikę biznesową aplikacji terminalowych w nowych procesach biznesowych i aplikacjach. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie kolejno wyświetlanych ekranów, definiowanie wprowadzanych i wyprowadzanych danych przy użyciu rejestratora makr obsługiwanego za pomocą kreatora, a także dodatkowe konfigurowanie za pomocą wizualnego edytora makr. Zapewnia wsparcie dla standardowych usług WWW JAX-WS SOAP, JAX-RPC i JAX-RS RESTful, jak również dla aplikacji terminalowych 3270, 5250 i VT.

Większa produktywność

Makra i kombinacje ekranów zwiększają produktywność użytkownika końcowego i upraszczają nawigację między ekranami. Rozwiązanie HATS przechowuje dane w zmiennych globalnych, wstępnie zapełnia menu rozwijane i okna podręczne oraz wprowadza informacje za użytkownika, dzięki czemu pozwala wyeliminować wiele błędów przy wprowadzaniu danych. Umożliwia także skonfigurowanie dostępu dla określonych grup użytkowników (na przykład w celu ułatwienia samopomocy).

Wybierz sposób wdrożenia i dostępu

Rozwiązanie umożliwia tworzenie standardowych aplikacji z interfejsem WWW przeznaczonych do wdrażania na serwerze WebSphere® Application Server, WebSphere Liberty Profile, Bluemix®, Geronimo i WebLogic. Narzędzia HATS pozwalają tworzyć portlety JSR 286 i JSR 168, które zapewniają jednolity interfejs użytkownika za pośrednictwem niestandardowego portalu. Obsługa przeglądarek na urządzeniach mobilnych oferuje użytkownikom dostęp do newralgicznych danych wtedy, gdy są potrzebne, dzięki czemu mogą oni udoskonalać obsługę klienta i oszczędzać czas.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania programowe.

    Wymagania sprzętowe

    Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania sprzętowe.

      Kup teraz i postaw pierwszy krok