Wyróżnione funkcje

Transformacja aplikacji

Odmień wygląd wszystkich ekranów aplikacji, definiując domyślną formę ich prezentacji za pomocą rozwiązania HATS. Przekształca ono komponenty aplikacji terminalowej, takie jak klawisze funkcyjne i elementy menu, w intuicyjne odsyłacze, przyciski i teksty z obrazami. Możesz też dostosowywać ustawienia ekranów. Narzędzia do edycji pozwalają przekształcić tekstowy interfejs użytkownika przy użyciu zestawu widgetów HATS, takich jak menu rozwijane, kalendarze, tabele i przyciski opcji. Reguły globalne i opcje zastępowania tekstu umożliwiają wprowadzenie określonych zmian w całej aplikacji, wybranych komponentach lub konkretnym ekranie.

Tworzenie usług WWW

Możesz tworzyć standardowe usługi WWW i komponenty JavaBeans™, aby wykorzystać logikę biznesową aplikacji terminalowych w nowych procesach biznesowych i aplikacjach. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie kolejno wyświetlanych ekranów, definiowanie wprowadzanych i wyprowadzanych danych przy użyciu rejestratora makr obsługiwanego za pomocą kreatora, a także dodatkowe konfigurowanie za pomocą wizualnego edytora makr. Zapewnia wsparcie dla standardowych usług WWW JAX-WS SOAP, JAX-RPC i JAX-RS RESTful, jak również dla aplikacji terminalowych 3270, 5250 i VT.

Większa produktywność

Makra i kombinacje ekranów zwiększają produktywność użytkownika końcowego i upraszczają nawigację między ekranami. Rozwiązanie HATS przechowuje dane w zmiennych globalnych, wstępnie zapełnia menu rozwijane i okna podręczne oraz wprowadza informacje za użytkownika, dzięki czemu pozwala wyeliminować wiele błędów przy wprowadzaniu danych. Umożliwia także skonfigurowanie dostępu dla określonych grup użytkowników (na przykład w celu ułatwienia samopomocy).

Wybierz sposób wdrożenia i dostępu

Rozwiązanie umożliwia tworzenie standardowych aplikacji z interfejsem WWW przeznaczonych do wdrażania na serwerze WebSphere® Application Server, WebSphere Liberty Profile, Bluemix®, Geronimo i WebLogic. Narzędzia HATS pozwalają tworzyć portlety JSR 286 i JSR 168, które zapewniają jednolity interfejs użytkownika za pośrednictwem niestandardowego portalu. Obsługa przeglądarek na urządzeniach mobilnych oferuje użytkownikom dostęp do newralgicznych danych wtedy, gdy są potrzebne, dzięki czemu mogą oni udoskonalać obsługę klienta i oszczędzać czas.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania programowe.

  Wymagania sprzętowe

  Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania sprzętowe.

   Zobacz także

   IBM Engineering Systems Design Rhapsody

   Produkty z rodziny IBM® Engineering Systems Design Rhapsody® (Rational Rhapsody) to sprawdzone rozwiązania do działań związanych z modelowaniem i projektowaniem systemów, które ułatwiają zarządzanie złożonymi procesami tworzenia produktów i systemów. Rhapsody należy do rozwiązań IBM Engineering, które umożliwiają współpracę przy projektowaniu i udostępniają środowisko testowe obsługujące języki UML, SysML, UAF i AUTOSAR. Pozwala również na kontrolę architektur używanych w sektorze obronności (DoDAF, MODAF i UPDM) i implementację standardów branżowych, takich jak DO-178, DO-178B/C i ISO 26262.

   Dowiedz się więcej

   IBM Engineering Requirements Management DOORS Family

   IBM Engineering Requirements Management DOORS® Family to rozwiązanie do zarządzania wymaganiami, które optymalizuje komunikację, współpracę i weryfikację wymagań w całej organizacji i łańcuchu dostaw. Pozwala na tworzenie powiązań i śledzenie zależności, umożliwia współpracę wielu zespołów w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zarządzanie różnymi wersjami i zmianami oprogramowania. IBM DOORS Family to skalowalne rozwiązanie, które pomoże Ci w realizacji celów biznesowych dzięki zarządzaniu kosztami i zakresem projektów. Pomogło klientom IBM ograniczyć koszty prac rozwojowych o 57 procent, wprowadzać rozwiązania na rynek o 20 procent szybciej i ograniczyć wydatki na zapewnianie jakości o 69 procent.

   Dowiedz się więcej

   Kup teraz i postaw pierwszy krok