Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Host Access Client Package umożliwia dostęp do aplikacji na hoście za pośrednictwem klientów instalowanych lokalnie lub przez interfejs WWW. Oprogramowanie zapewnia ścieżkę migracji z tradycyjnych emulatorów do emulatorów działających w przeglądarce i obsługuje aplikacje dla terminali TN5250, TN3270E, VT52/100/220/420 oraz aplikacje IBM CICS (Customer Information Control System).
IBM Host Access Client Package

Dwie aplikacje w jednym zestawie

Rozwiązanie Personal Communications zapewnia bezpieczny, możliwy z przeglądarki dostęp do aplikacji i danych na hoście dzięki IBM Rational Host On-Demand.

Elastyczny dostęp do hosta

Zaspokaja potrzeby zaawansowanych użytkowników korzystających z rozwiązań tradycyjnych i zapewnia dostęp przez WWW pracownikom mobilnym, w tym użytkownikom zdalnym, a także użytkownikom w środowiskach intranetowych i ekstranetowych.

Obsługuje wiele platform hosta

Zapewnia dostęp do aplikacji i danych rezydujących na hostach IBM i, IBM System z oraz DEC (UNIX) z terminalem VT. Oprócz tego obsługuje standardy VT52, VT100, VT220, VT420, architekturę SNA i inne powiązane technologie.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM