Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Aspera Shares on Demand to uniwersalne rozwiązanie do udostępniania w chmurze dużych plików i całych katalogów, które jest przeznaczone dla rozproszonych geograficznie użytkowników i zespołów korzystających z technologii transferu Aspera FASP®. Oferuje użytkownikom prosty i intuicyjny sposób wspólnego opracowywania i udostępniania treści w postaci plików i katalogów o dowolnej wielkości — zarówno w obrębie ich własnych organizacji, jak i podczas pracy z zewnętrznymi klientami i partnerami. Obejmuje zarządzanie użytkownikami w środowisku WWW, sterowanie dostępem, opcje powiadomień i konfigurację pamięci masowej.
IBM Aspera Shares on Demand

Łatwa w użyciu aplikacja WWW

Dostęp użytkowników do prostego, scentralizowanego widoku wszystkich współużytkowanych treści przechowywanych lokalnie i w centrach przetwarzania danych w chmurze z całego świata

Bezpośrednia integracja z chmurą

Wiodąca w branży szybkość transferu bezpośrednio do chmury dzięki natywnej integracji z obiektową pamięcią masową w chmurze

Opatentowana technologia FASP®

Maksymalna szybkość transferu do chmury, z chmury i między platformami chmurowymi, niezależnie od opóźnień i utraty pakietów

Zaawansowany model bezpieczeństwa

Umożliwia bezpieczną integrację rozwiązań do zarządzania użytkownikami z popularnymi usługami katalogowymi i dostawcami mechanizmów pojedynczego logowania, a także oferuje możliwości szyfrowania danych, weryfikacji spójności danych i raportowania

Wbudowany mechanizm kontroli dostępu użytkownika

Pojedynczy punkt zarządzania oferujący pełną, precyzyjną kontrolę, dzięki której każdy użytkownik może uzyskać dostęp do współużytkowanych materiałów, katalogów i plików, a także informacji o zakresie działań dostępnych dla danego użytkownika

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM