Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM High Performance Services pozwala szybko i ekonomicznie obsługiwać obciążenia nowe oraz te w okresach szczytowych, umożliwiając realizowanie intensywnych obliczeń (HPC). Ułatwia to oferowane w modelu usługowym oprogramowanie IBM Spectrum LSF, IBM Spectrum Symphony i IBM Spectrum Scale w chmurze IBM SoftLayer. W pełni funkcjonalne, gotowe do użytku klastry hybrydowe i autonomiczne są bezpiecznie skomunikowane z lokalnym klastrem w Twoim przedsiębiorstwie. Rozwiązanie obejmuje automatyczne transfery prac i mechanizmy kontroli, dzięki którym możesz bezproblemowo zarządzać obciążeniami. Specjalny zespół Cloud Operations pomaga w projektowaniu, instalacji i konfiguracji rozwiązań, a ponadto zapewnia całodobowe wsparcie. Inżynierowie i analitycy mogą więc skupić się na swojej pracy, a nie kwestiach IT.

Skrócenie czasu wejścia na rynek

Pozwala szybciej osiągać korzyści i skrócić czas wejścia na rynek dzięki infrastrukturze HPC z prawdziwego zdarzenia, a także oprogramowaniu IBM Spectrum LSF, IBM Spectrum Symphony i IBM Spectrum Scale oferowanemu w modelu usługowym.

Niższe koszty

Umożliwia ograniczenie ponoszonych kosztów, ponieważ płaci się tylko za faktyczne wykorzystanie hybrydowych i autonomicznych klastrów IBM Spectrum Computing oraz infrastruktury IBM SoftLayer.

Uproszczone zarządzanie obciążeniami

Upraszcza zarządzanie obciążeniami i umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między klastrami lokalnymi i w chmurze.

Większa produktywność

Zwiększa produktywność użytkowników i ułatwia realizowanie zadań administracyjnych dzięki zintegrowanym mechanizmom zarządzania obciążeniami i przezroczystemu dostępowi do zasobów w chmurze — korzysta się z nich równie łatwo, co z lokalnych.

Szybsze wdrażanie chmury

Skraca czas wdrażania chmury dzięki kompleksowym usługom w chmurze — to pojedynczy punkt kontaktu zapewniający fachowe wsparcie ekspertów w dziedzinie HPC. Pozwala realizować intensywne obliczenia użytkownikom o różnych poziomach umiejętności.

Najważniejsze cechy

  • Infrastruktura obliczeniowa z prawdziwego zdarzenia
  • Czołowe, wysoce wydajne oprogramowanie
  • Specjalistyczne opcje obsługi technicznej chmury i wsparcie
  • Bezpieczne środowisko chmury
  • Skrócenie czasu wejścia na rynek
  • Niższe koszty
  • Prostsze zarządzanie obciążeniami
  • Większa produktywność
  • Szybsze wdrażanie chmury