Wyróżnione funkcje

Opcjonalny zestaw wszechstronnych narzędzi

W skład rozwiązania Toolkit Feature wchodzą następujące narzędzia: Disassembler, Cross-Reference Facility, Program Understanding Tool, Interactive Debug Facility, Structured Programming Macros i Enhanced SuperC.

Wsparcie dla bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL)

Rozwiązanie wspiera biblioteki dołączane dynamicznie (DLL), ułatwiając komunikację między modułami napisanymi w różnych językach, a ponadto w najnowszej wersji oferuje nowe funkcje i atrybuty asemblacji warunkowej, które zwiększają możliwości programowania makr.

Ośmiobajtowe stałe adresowe

Obsługa ośmiobajtowych stałych adresowych niezbędnych do działania aplikacji IBM® z/Architecture® w trybie 64-bitowym.

Udoskonalone makra

Nowe funkcje i atrybuty asemblacji warunkowej zwiększają możliwości makr.

Cenne narzędzia diagnostyczne

Nowe i udoskonalone narzędzia diagnostyczne zwiększają niezawodność aplikacji.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

High Level Assembler (HLASM) and Toolkit Feature działa w systemach z/OS, z/VM i z/VSE. Odsyłacz do materiałów dotyczących instalacji znajduje się poniżej.

    Wymagania sprzętowe

    Zgodne systemy z instalacjami z/OS®, z/VM® lub z/VSE®. Dane techniczne mogą się różnić.