Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® High Level Assembler (HLASM) and Toolkit Feature to elastyczne i wszechstronne rozwiązanie do tworzenia oprogramowania w asemblerze. Asembler i opcjonalny zestaw narzędzi zwiększają produktywność pracy programistów, a także upraszczają cykl prac programistycznych i utrzymywanie oprogramowania. HLASM oferuje wszystkie sprawdzone funkcje poprzednich asemblerów, a zarazem udostępnia wiele nowych. Pomaga tworzyć programy i podprogramy do realizacji funkcji, które zwykle nie są dostępne w językach symbolicznych takich jak COBOL, FORTRAN czy PL/I. Opcjonalne rozwiązanie High Level Assembler Toolkit Feature to zaawansowany i elastyczny zestaw narzędzi do sprawnej modernizacji i tworzenia aplikacji.
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature

Wydajność

Ułatwienia wynikające z możliwości wyłączenia ostrzeżeń.

Elastyczność

Ułatwiona integracja narzędzi dzięki udoskonalonym układom rekordów SYSADATA.

Wszechstronność

Stałe ASCII zapewniają zgodność programów z wieloma systemami.

Produktywność

Uproszczone programowanie makr dzięki dłuższym argumentom i zmiennym łańcuchowym.

Najważniejsze cechy

  • Opcjonalny zestaw wszechstronnych narzędzi
  • Wsparcie dla bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL)
  • Makra/pliki COPY w systemie plików USS do użytku w różnych systemach
  • Ośmiobajtowe stałe adresowe
  • Udoskonalone makra
  • Cenne narzędzia diagnostyczne