Osiem powodów, dla których warto korzystać z tych usług dla służby zdrowia

Zarządzanie wydajnością na wyższym poziomie

Planuj dostępność, skuteczniej zarządzaj sytuacjami kryzysowymi, ogranicz wydatki generowane przez awarie, skróć czas przestojów dzięki rozwiązaniom analitycznym i zmniejsz ryzyko biznesowe.

Udoskonalone wdrażanie i obsługiwanie rozwiązań sprzętowych i programowych

Pojedynczy punkt pomocy pozwala proaktywnie radzić sobie z niemal wszystkimi problemami i platformami, niezależnie od dostawcy.

Optymalizacja raportowania i fakturowania

Otrzymuj elektroniczne aktualizacje od swojego stanowiska pomocy, wybierz jedną z wielu opcji raportowania i dostosuj sposób fakturowania do swoich potrzeb biznesowych.

Bardziej efektywne zarządzanie gwarancjami

Zadbaj o kompleksowe wsparcie, aby zyskać pewność, że pomoc obejmuje również te urządzania, których koniec gwarancji zbliża się lub minął.

Optymalne utrzymanie zasobów w całym cyklu życia

Gdy koszty wsparcia przeniesiesz z nakładów kapitałowych w koszty eksploatacyjne, zyskasz większą finansową swobodę w rozbudowie lub modernizacji infrastruktury.

Usprawnione zarządzanie współpracą z dostawcami

Pojedynczy punkt pomocy w pełni odpowiada za udzielane wsparcie, a także umożliwia centralną obsługę faktur wszystkich dostawców, kontraktów i umów SLA.

Efektywne zarządzanie systemami i zasobami

Ograniczaj koszty zasobów, eliminuj ryzyko związane ze wsparciem oraz upraszczaj planowanie budżetu i inwestycji dzięki lepszej widoczności działania systemów.

Kontrolowane zarządzanie zmianami

Ogranicz czas przestojów, koordynując zmiany w produktach różnych dostawców i na różnych platformach.