Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązania IBM Healthcare Technology Support Solutions zapewniają instytucjom służby zdrowia pojedynczy punkt kontaktu ułatwiający zarządzanie bezpiecznym, cyfrowym środowiskiem medycznym, w tym m.in. sprzętem, oprogramowaniem, urządzeniami medycznymi czy narzędziami do komunikacji i współpracy. Rozwiązania te podnoszą dostępność środowiska informatycznego i skuteczność wsparcia w dziedzinie IT, a przy tym zapewniają zgodność z wymogami formalno-prawnymi. Uwalniają personel od konieczności wykonywania uciążliwych zadań związanych z obsługą IT, dzięki czemu może on skupić się na najważniejszych działaniach w zakresie służby zdrowia. Oferowane proaktywne usługi predykcyjne umożliwiają zapobieganie problemom ze wsparciem, które zagrażają realizacji usług IT lub mogą spowodować przestój.
IBM Healthcare Technology Support Solutions

Zintegrowane usługi wsparcia to szereg korzyści

Sięgnij po w pełni zintegrowane wsparcie obejmujące całą infrastrukturę IT w Twoim przedsiębiorstwie, aby korzystać z elastycznych opcji dopasowanych do potrzeb.

Wiedza specjalistyczna IBM w dziedzinie IT i służby zdrowia

IBM posiada dziesiątki lat doświadczenia w dziedzinie rozwiązań informatycznych dla służby zdrowia. Sięgnij po naszą wiedzę, która pozwoli udoskonalić opiekę nad pacjentem i ograniczyć koszty.

Większa dostępność

Elastyczne usługi zorientowane na wydajność rozwiązań IT maksymalizują ich dostępność i ograniczają wpływ problemów z zasobami informatycznymi na działalność biznesową.

Niższe koszty obsługi

Ekonomiczne gospodarowanie produktami wycofanymi z eksploatacji pozwala unikać nakładów kapitałowych i przewidywać koszty.

Wsparcie dla producentów rozwiązań IT dla służby zdrowia

Nowe technologie w dziedzinie wsparcia i pojedynczy punkt kontaktu pozwalają skupić się na dalszych innowacjach.

Osiem powodów, dla których warto korzystać z tych usług dla służby zdrowia

  • Zarządzanie wydajnością na wyższym poziomie
  • Udoskonalone wdrażanie i obsługiwanie rozwiązań sprzętowych i programowych
  • Optymalizacja raportowania i fakturowania
  • Bardziej efektywne zarządzanie gwarancjami
  • Optymalne utrzymanie zasobów w całym cyklu życia
  • Usprawnione zarządzanie współpracą z dostawcami
  • Efektywne zarządzanie systemami i zasobami
  • Kontrolowane zarządzanie zmianami