Co Teradata Encryption może zmienić w Twojej firmie

IBM Guardium for Teradata Encryption pomaga przedsiębiorstwom chronić dane przechowywane w bazach danych Teradata i środowiskach wielkich zbiorów danych przed nadużyciami i zagrożeniami. Oferowane rozwiązanie pozwala organizacjom szybko i skutecznie zabezpieczyć dane w spoczynku znajdujące się w środowiskach Teradata. Guardium for Teradata Encryption zapewnia kompleksową i precyzyjną kontrolę niezbędną do zabezpieczenia środowisk Teradata i umożliwia scentralizowane zarządzanie kluczami i strategiami. IBM Guardium for Teradata Encryption to wysoce skalowalne rozwiązanie działające w sposób w minimalnym stopniu wpływający na wydajność przedsiębiorstwa.
IBM Guardium for Teradata Encryption

Ochrona danych w bazach danych Teradata przed nadużyciami

Zapewnia kompleksową i precyzyjną kontrolę niezbędną do zabezpieczenia baz danych Teradata i środowisk wielkich zbiorów danych.

Uproszczenie tworzenia oprogramowania

Upraszcza tworzenie oprogramowania dzięki oferowanym, bazującym na standardach branżowych interfejsom API i funkcjom definiowanym przez użytkownika, które mogą służyć do zastosowań kryptograficznych i zarządzania kluczami.

Scentralizowane zarządzanie kluczami i strategiami

Skuteczność szyfrowania danych zależy od kluczy służących do szyfrowania i deszyfrowania. Scentralizowane zarządzanie kluczami i strategiami usprawnia proces zarządzania danymi i zabezpieczania kluczy.

Najważniejsze cechy

  • Ochrona środowisk Teradata
  • Precyzyjna ochrona danych
  • Wysoka wydajność
  • Łatwe wdrażanie