Wykrywanie, śledzenie i kontrolowanie dostępu do newralgicznych plików

IBM Security Guardium Data Protection for Files może pomóc w spełnieniu wymagań formalno-prawnych i ograniczyć ryzyko poważnych naruszeń zabezpieczeń danych. Monitoruje aktywność względem danych w plikach i systemach plików, a w oparciu o techniki analizy kognitywnej wykrywa nietypowe działania na wrażliwych danych. Rozwiązanie blokuje dostęp osób nieupoważnionych do danych, alarmuje o podejrzanych działaniach, automatyzuje procesy zapewnienia zgodności z wymogami formalnymi i chroni przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Poprzez nieustanne monitorowanie i egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym chroni dane nieustrukturyzowane w całym przedsiębiorstwie — nie pogarszając przy tym wydajności systemów plików i aplikacji ani nie wymuszając ich modyfikowania.

Ujawnia wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia

Wykrywanie i klasyfikacja danych w plikach objętych szczególną ochroną, a także ciągłe monitorowanie i kontrolowanie wszelkiej aktywności na plikach.

Egzekwuje strategie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Blokowanie dostępu użytkowników poprzez egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym — przy każdym dostępie do plików, również przez użytkowników uprzywilejowanych.

Tworzy scentralizowane repozytorium

Szczegółowe raporty dotyczące wszelkiej aktywności na plikach dostępne z poziomu centralnej konsoli.

Najważniejsze cechy IBM Guardium Data Protection for Files

  • Monitorowanie i kontrola wszelkiej aktywności na plikach
  • Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa przy dostępie do danych i każdej zmianie
  • Przyspiesza procesy zapewnienia zgodności i działania kontrolne
  • Ochrona wrażliwych danych w środowiskach heterogenicznych