Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Raporty analityków

Zobacz wyniki ostatnich badań z dziedziny techniki i praktyk branżowych.

Analiza ekonomiczna wdrożenia oprogramowania IBM Security Guardium

Dowiedz się, jak organizacje mogą ograniczyć koszty i ryzyko, a zarazem zwiększyć produktywność i skuteczność działania.

Przeczytaj raport analityków

Raport analityków Forrester: Osiem biznesowych korzyści z zerowego zaufania

Poznaj najważniejsze korzyści, jakie Twoja firma może odnieść w wyniku zastosowania modelu zerowego zaufania ukierunkowanego na dane.

Przeczytaj raport analityków

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

IBM Security Guardium — opis wdrożenia

Z tego materiału wideo dowiesz się, jak chronić newralgiczne dane przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Obejrzyj wideo

Interaktywne demo ochrony danych

Skorzystaj z interaktywnego dema ochrony danych, aby zobaczyć, w jaki sposób produkty Guardium odpowiadają na ważne wyzwania biznesowe i techniczne.

Rozpocznij demo

Od gotowości do transformacji: wymogi przepisów o ochronie danych w kontekście prywatności

Opracowanie to zawiera ogólne omówienie najważniejszych przepisów, trendów i sprawdzonych procedur związanych z ochroną danych w kontekście prywatności.

Przeczytaj opracowanie