Monitoruje dostęp do danych i pozwala przeciwdziałać zagrożeniom

IBM Guardium Data Protection for Big Data automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych, monitoruje aktywność wobec danych w czasie rzeczywistym, a w oparciu o techniki analizy kognitywnej wykrywa nietypowe działania na wrażliwych danych. Uniemożliwia dostęp osób nieupoważnionych do danych, ucząc się schematów dostępu zwykłych użytkowników, i natychmiast alarmuje o podejrzanej aktywności. Rozwiązanie może dynamicznie blokować dostęp lub poddawać kwarantannie identyfikatory użytkowników, chroniąc przedsiębiorstwo przez wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami oraz usprawniając i automatyzując procesy zapewnienia zgodności z wymogami formalnymi. Oprogramowanie pozwala uzyskać pełną widoczność aktywności na danych, a także współpracuje ze środowiskami Hadoop i NoSQL.

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych (w obrębie środowisk wielkich zbiorów danych). Monitoruje i kontroluje działanie wszystkich danych, korzystając z analiz kognitywnych i analiz wykrywania zagrożeń.

Zbudowane na fundamencie skalowalnej architektury

Zapewnia pełną widoczność aktywności wobec danych, a także współpracuje ze środowiskami Hadoop i NoSQL.

Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Strategie bezpieczeństwa egzekwowane w czasie rzeczywistym chronią dane w całym przedsiębiorstwie — przy każdym dostępie do danych, każdej zmianie i każdej aktywności użytkownika.