Monitoruje dostęp do danych i przeciwdziała zagrożeniom

IBM Guardium Data Protection for Big Data automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych, monitoruje aktywność wobec danych w czasie rzeczywistym, a w oparciu o techniki analizy kognitywnej wykrywa nietypowe działania na wrażliwych danych. Chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych, ucząc się wzorców uzyskiwania dostępu przez użytkowników, a także uruchamia alerty w czasie rzeczywistym, gdy wykryje podejrzaną aktywność. Rozwiązanie dynamicznie blokuje dostęp na podstawie ID użytkowników i obejmuje ich kwarantanną, tak aby zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Usprawnia i automatyzuje zapewnienie zgodności z wymogami formalno-prawnymi. Oprogramowanie pozwala uzyskać pełną widoczność aktywności na danych, a także współpracuje ze środowiskami Hadoop i NoSQL.

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych (w obrębie środowisk wielkich zbiorów danych). Monitoruje i kontroluje działanie wszystkich danych, korzystając z analiz kognitywnych i analiz wykrywania zagrożeń.

Zbudowane na fundamencie skalowalnej architektury

Zapewnia pełną widoczność aktywności na danych, a także współpracuje ze środowiskami Hadoop i NoSQL.

Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Strategie bezpieczeństwa egzekwowane w czasie rzeczywistym chronią dane w całym przedsiębiorstwie — przy każdym dostępie do danych, każdej zmianie i każdej aktywności użytkownika.

Ilustracje produktów

Guardium — przegląd i nawigacja
Guardium — przegląd i nawigacja
Wykrywanie danych wrażliwych
Wykrywanie danych wrażliwych
Definiowanie reguł klasyfikacji
Definiowanie reguł klasyfikacji
Tworzenie strategii bez kłopotliwych przygotowań
Tworzenie strategii bez kłopotliwych przygotowań
Monitorowanie i ochrona danych wrażliwych
Monitorowanie i ochrona danych wrażliwych
Wsparcie dla zapewnienia zgodności z różnymi przepisami
Wsparcie dla zapewnienia zgodności z różnymi przepisami