Często zadawane pytania

Tak — obecnie oferujemy bezpłatną wersję „premium” rozwiązania Guardium Analyzer, które obsługuje nieograniczoną liczbę skanów maksymalnie trzech baz danych przez nieograniczony czas. Przejdź do witryny Marketplace dla rozwiązania IBM Security Guardium Analyzer, by zarejestrować się i uzyskać do niego dostęp.

Więcej informacji

Informacje o cenie i pakietach można znaleźć na stronie IBM Security Guardium Analyzer w serwisie Marketplace po kliknięciu zakładki Purchase (Zakup). Od października 2018 roku rozwiązanie Guardium Analyzer można też kupić bezpośrednio na stronie serwisu Marketplace.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, która edycja będzie właściwa dla Twojej firmy.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.