Cechy i funkcje IBM Graphical Data Display Manager

Gotowe podprogramy

Użytkownik otrzymuje podstawowy zestaw interfejsów API obsługujących różne języki programowania oraz gotowe aplikacje i urządzenia. GDDM Presentation Graphics Facility (GDDM-PGF) udostępnia zestaw podprogramów służących do obsługi prezentacji i danych graficznych, umożliwiając rysowanie wykresów przy użyciu alternatywnych, prostszych wywołań. Programiści tworzący aplikacje mogą wywoływać podprogramy pozwalające na wprowadzanie do aplikacji i narzędzi programowych GDDM lub odbieranie z nich elementów graficznych, obrazów i tekstów alfanumerycznych.

Narzędzie sterujące dla użytkowników

Użytkownicy terminali ekranowych mogą korzystać ze wsparcia zestawu często wymaganych funkcji aplikacji. Obejmują one przesuwanie i powiększanie obiektów, określanie rozmiaru, pozycji i orientacji na drukarkach i ploterach, a także przewijanie i zmienianie rozmiaru lub miejsca okienek operacyjnych. Programy aplikacyjne GDDM, w tym programy napisane przez użytkowników, można ulepszać bez dodatkowych prac programistycznych. Wystarczy nacisnąć klawisz PA lub PF, a u dołu ekranu program GDDM wyświetli menu z listą wszystkich dostępnych dla użytkownika bieżącej aplikacji funkcji sterowania.

Edytor symboli obrazkowych

Edytor symboli obrazkowych obejmuje kolekcję znaków lub kształtów stworzonych ze składających się z kropek wzorów. Każda kropka odpowiada punktowi na ekranie urządzenia. Symbole obrazkowe mają stały rozmiar i mogą mieć definiowane kolory. Dostępnych jest też kilka zestawów symboli obrazkowych do wykorzystania jako kroje pisma. Każdy zestaw zawiera różne symbole rozszerzonych krajowych stron kodowych (CECP — Country Extended Code Page), a zestawy symboli obrazkowych mają ponadto różne wzory cieniowania i znaczniki.

Composite Document Print Utility (CDPU)

To narzędzie programowe udostępnia kombinacje sformatowanych tekstów, elementów graficznych i obrazów. Przykładowo, plik LIST3820 w środowisku VM jest dokumentem złożonym. Dokumentami złożonymi mogą być strumienie danych Advanced Function Printing Data Stream (AFPDS) i Composite Document Presentation Data Stream (CDPDS). Podczas wyświetlania dokumentu złożonego funkcja dopasowywania do ekranu szacuje wartość parametrów jego wydrukowanej wersji. Dokumenty drukowane przy użyciu CDPU można przesyłać do dowolnej drukarki, która obsługuje drukowanie dokumentów złożonych.

Narzędzia programowe do konwersji plików

GDDM pozwala na przekształcanie plików i zmienianie ich formatów przy użyciu specjalnych programów, takich jak narzędzie ADMUGIF, które przekształca pliki GDDM w pliki GIF (Graphics Interchange Format), narzędzie ADMUCG, które zmienia pliki CGM (Computer Graphics Metafile) na pliki GDDM ADMGDF (format zapisu danych graficznych); narzędzie ADMUGC, które przekształca pliki ADMGDF do formatu CGM, a także narzędzie ADMUPCx, które przekształca pliki ADMGDF w pliki PIF (Picture Interchange Format), a pliki PIF w pliki ADMGDF.

Menedżer kolejek drukowania

Menedżer kolejek drukowania (ADMPQM) pozwala operatorom systemów na dynamiczne zarządzanie główną kolejką drukowania GDDM w środowisku TSO i nie wymaga zatrzymywania działającego w środowisku TSO urządzenia do drukowania.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

GDDM wymaga jednego z następujących systemów operacyjnych: IBM MVS™/ESA, IBM OS/390®, VM/ESA, VSE/ESA, IBM z/OS®, IBM z/VM®. Potrzebne oprogramowanie jest zawarte w systemie operacyjnym.

    Wymagania sprzętowe

    Nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt.