Dodawanie prezentacji graficznych do aplikacji hosta

IBM® Graphical Data Display Manager (GDDM) to rodzina programów, które udostępniają usługi prezentowania danych aplikacjom przetwarzającym dane z hostów IBM. Usługi te oferują zestaw funkcji służących do wyświetlania danych na terminalach ekranowych IBM i innych urządzeniach. Programy GDDM przesyłają dane nie tylko do monitorów, ale też do wielu innych urządzeń, w tym drukarek, ploterów i połączonych z hostem komputerów osobistych. GDDM przyjmuje też dane z zewnątrz — odczytuje dane alfanumeryczne wprowadzane za pośrednictwem klawiatury, dane graficzne generowane przy użyciu tabletu lub myszki, a także skanowane obrazy.
IBM Graphical Data Display Manager (GDDM)

Ulepszone aplikacja hosta

Rozwiązanie pozwala tworzyć grafikę, obrazy i teksty alfanumeryczne, a następnie wyświetlać je lub drukować za pośrednictwem wielu obsługiwanych urządzeń wyjściowych. Można odczytywać dane wejściowe z urządzenia i dzielić ekrany na niezależne okna.

Prostota dzięki zastosowaniu interfejsów API

Przy użyciu zestawu interfejsów API można tworzyć elementy graficzne i rysować wykresy, a także umożliwić wprowadzanie i wyciąganie danych wizualnych z programów aplikacyjnych i narzędzi programowych GDDM.

Szybkie połączenie z programami GDDM

Nie musisz pisać własnych aplikacji obsługujących GDDM. Wiele pakietów oprogramowania IBM i innych firm wykorzystuje rozwiązania GDDM — może korzystasz już z jednego z nich, nic o tym nie wiedząc.

Cechy i funkcje IBM Graphical Data Display Manager

  • Gotowe podprogramy
  • Narzędzie sterujące dla użytkowników
  • Edytor symboli obrazkowych
  • Composite Document Print Utility (CDPU)
  • Narzędzia programowe do konwersji plików
  • Menedżer kolejek drukowania