Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Z modularną platformą IBM OpenPages GRC organizacje mogą wdrażać skalowalne rozwiązania do realizacji kluczowych procesów nadzoru, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z przepisami w skali całego przedsiębiorstwa. Platformę OpenPages GRC zaprojektowano tak, by zwiększała ogólną efektywność i wydajność organizacji, skracając czas zwrotu inwestycji dzięki możliwości elastycznego wdrażania nowych rozwiązań.
IBM OpenPages with Watson

Dostosowuje się do wybranej metodologii GRC

Sprawne zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami przy jednoczesnym zwiększaniu ogólnej efektywności i wydajności.

Krótszy czas uzyskania pierwszych korzyści

Niższe koszty projektowania i wdrożenia dzięki aplikacji do automatyzacji zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z przepisami, która umożliwia firmom adaptację do zmieniających się warunków bez konieczności pisania własnych kodów.

Elastyczność i konfigurowalność

Skalowalna platforma umożliwia dostosowywanie strategii zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z przepisami do aktualnych potrzeb firmy, pozwalając organizacjom na wdrażanie wyspecjalizowanych rozwiązań opartych na udostępnianych zasobach.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok