Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Edge Delivery Services umożliwia zapewnienie najwyższej jakości działania aplikacji WWW praktycznie na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu, tak aby użytkownicy i klienci mieli zapewnioną maksymalną swobodę, która przełoży się na lepsze wyniki biznesowe. Działanie rozwiązania polega na optymalizacji ruchu między punktem źródłowym a urządzeniem końcowym.

Więcej informacji

Nowe modele biznesowe, których istotą są zakupy na urządzeniach mobilnych, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja, wymagają wdrożenia takiej strategii wykorzystania sieci WWW, która pozwoli na integrację urządzeń w łańcuchu wartości. Klient może jednym ruchem palca sięgnąć po ofertę konkurencji, a oczekiwania co do szybkości i jakości działania aplikacji stale rosną.

Edge Delivery Services to modularna i skalowalna usługa chmurowa, którą aktywuje się poprzez przypisanie nazwy DNS aplikacji klienta do naszej platformy Edge. Ruch aplikacji WWW będzie wówczas automatycznie obsługiwany przez platformę Edge — bez konieczności wprowadzania zmian na urządzeniu końcowym.

W przedsiębiorstwie, którego działalność opiera się na wykorzystaniu Internetu, chmura jest elementem strategii tworzenia i dostarczania oprogramowania — z szybkością i sprawnością, jakiej oczekuje rynek. Te wcześniejsze inwestycje w IT można wykorzystać do wdrożenia nowych aplikacji, w ramach modelu rozliczeń opartego na wykorzystaniu konkretnych możliwości i poziomie zużycia zasobów.

Nasze usługi chmurowe obejmują komponenty, w tym funkcje ochronne, z deklarowanym z góry zużyciem i poziomem wykorzystania. Początkowa konfiguracja i aktywacja usługi wymaga jednorazowego zebrania danych, zamówienia kluczy i połączeń oraz odpowiedniej wewnętrznej koordynacji w przedsiębiorstwie.

Biznesowe aplikacje WWW powinny być nieprzerwanie dostępne i pozostawiać po sobie najlepsze wrażenia u klientów. Na realizację tych założeń wpływa wiele aspektów funkcjonowania i wykorzystania Internetu, a rozwiązanie Edge Delivery Services może ograniczyć zapotrzebowanie na inne usługi hostingowe, ruch i wymaganą przepustowość połączeń z internetem oraz poziom początkowych inwestycji.

Działanie aplikacji WWW zależy od wydajności urządzeń, mocy obliczeniowej serwera WWW oraz przepustowości systemu zabezpieczeń i połączenia z Internetem. Rozwiązanie Edge może zmniejszyć obciążenie serwera WWW o 80%, zwiększyć przepustowość systemów zabezpieczeń o 50% i ograniczyć zapotrzebowanie na przepustowość połączenia nawet o 90%.

Oferujemy różne opcje próbnego użytkowania rozwiązania, które pozwalają na zapoznanie się z jego cechami technicznymi, opracowanie indywidualnego uzasadnienia biznesowego lub przeniesienie aplikacji w ramach weryfikacji koncepcji. Skorzystanie z platformy w celu zweryfikowania realnej wartości rozwiązania wymaga jedynie minimalnych inwestycji ze strony klienta.

Więcej informacji

W podstawowej cenie usługi zawarte jest pełne zarządzanie, obejmujące standardowe wsparcie z ustalonymi warunkami umów SLA. Ponadto usługi wsparcia Premium i usługi doradcze mogą pomóc w optymalizacji wykorzystania platformy i zwiększyć rentowność inwestycji.

Działanie aplikacji WWW zależy od wielu aspektów, które potencjalnie wpływają na doświadczenie użytkowników końcowych. Niektóre zależą wprost od aplikacji, a inne od uwarunkowań i reprezentacji na urządzeniu. Nasi specjaliści służą wskazówkami dotyczącymi użytkowania rozwiązania, ograniczeń i potencjalnych obszarów nieefektywności.