Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

GDPS - Global Mirror pomaga w zrealizowaniu dwuośrodkowego rozwiązania do zautomatyzowanego usuwania skutków awarii i katastrof dla platformy z/OS i systemów otwartych. Jego działanie opiera się na lustrzanym zapisie newralgicznych danych w ośrodku głównym i rezerwowym, które mogą być praktycznie dowolnie odległe od siebie. W ten sposób możliwe jest zsynchronizowanie w ośrodku rezerwowym pochodzących z tego samego momentu danych z platformy IBM z Systems i systemów otwartych.

Kompleksowe zapewnienie ciągłości biznesowej

Docelowa dokładność odtwarzania (RPO) na poziomie zaledwie pięciu sekund; docelowy czas odtwarzania poniżej dwóch godzin.

Zautomatyzowany restart

W wypadku awarii w ośrodku głównym restart systemów z/OS w ośrodku rezerwowym odbywa się automatycznie, a ośrodek rezerwowy może znajdować się praktycznie w dowolnej odległości od głównego.

Proste rozwiązanie

Pojedynczy punkt spójności danych między platformą z Systems a systemami otwartymi.

Centralne zarządzanie

Zarządzanie grupami spójności odbywa się przy użyciu technologii IBM TotalStorage Global Mirror.