Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Usługi IBM Implementation Services for Geographically Dispersed Parallel Sysplex, służące zapewnieniu ciągłości środowiska IBM GDPS® w modelu aktywny/aktywny, pomagają wdrożyć rozwiązanie mające za zadanie zapewnić niemal nieprzerwaną dostępność danych i systemów w ośrodkach, które mogą być od siebie praktycznie dowolnie oddalone. Nasz plan na przyszłość uwzględnia dodatkowe konfiguracje, które umożliwią pełną realizację modelu aktywny-aktywny.

Krótszy czas odzyskiwania danych

Rozwiązanie skraca docelowy czas odtwarzania i pozwala osiągnąć cele związane z punktem odtwarzania dzięki zautomatyzowanej funkcji odzyskiwania danych i możliwości kontrolowanego przełączania między ośrodkami.

Zautomatyzowane rozwiązanie

Zautomatyzowane, scentralizowane rozwiązanie zapewnia niemal nieprzerwaną dostępność, a także ułatwia odtwarzanie poawaryjne i usuwanie skutków katastrof.

Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych

Skuteczniejszy plan zapewnienia ciągłości biznesowej ułatwia spełnienie wymagań formalno-prawnych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM