Najważniejsze cechy

Ekstremalnie niskie opóźnienia

Innowacje IBM FlashCore® będące źródłem wydajności systemu IBM FlashSystem 900 obejmują architekturę pamięci nieulotnej (NVM) z akceleracją sprzętową, w której praktycznie cała droga danych obsługiwana jest sprzętowo. W rezultacie możliwe jest uzyskanie stabilnych, ekstremalnie niskich opóźnień, dużej liczby operacji we/wy na sekundę oraz wysokiej przepustowości nawet podczas kompresji danych. W zastosowaniach o newralgicznym znaczeniu biznesowym przekłada się to na krótszy czas oczekiwania na odpowiedź, szybsze przetwarzanie zadań wsadowych i wysoką skalowalność rozwiązań analitycznych.

Technologia IBM FlashCore

Pod nazwą IBM FlashCore kryje się szereg innowacji IBM, dzięki którym pamięć masowa FlashSystem może działać z ekstremalną wydajnością i niskimi opóźnieniami IBM MicroLatency®, oferować niezawodność klasy korporacyjnej oraz szereg innych zalet w sferze operacyjnej oraz ekonomicznej. Te rozwiązania i innowacje znalazły swoje odzwierciedlenie w architekturze FlashCore z akceleracją sprzętową, modułach IBM MicroLatency oraz wielu innych funkcjach i możliwościach związanych z zaawansowanym zarządzaniem pamięcią masową flash.

Kompresja sprzętowa danych podczas zapisu

IBM FlashSystem 900 korzysta z innowacyjnej technologii kompresji danych podczas zapisu, zaimplementowanej poniżej poziomu RAID w każdym z modułów Microlatency. Kompresja z akceleracją sprzętową zapewnia bardziej stabilny wskaźnik redukcji objętości danych w szerszym spektrum obciążeń, a przy tym nie wpływa niekorzystnie na wydajność.

Nawet 12 modułów IBM MicroLatency

FlashSystem 900 może zawierać nawet 12 modułów MicroLatency. Te masowo równoległe macierze flash mogą osiągać nawet 3-krotnie większą pojemność niż modele FlashSystem poprzedniej generacji. W ramach jednego systemu FlashSystem 900 możliwe jest skalowanie użytecznej pojemności od 14,4 TB do 180 TB (efektywna pojemność 220 TB). Moduły MicroLatency oferują także moduł szyfrowania AES-256 nieobciążający procesora głównego, zawierają szybkie interfejsy wewnętrzne i są w pełni wymienialne podczas pracy.

Dostępność na więcej niż piątkę dziewiątek

Wysoka dostępność jest pochodną zastosowania w pełni nadmiarowych podzespołów wymienialnych podczas pracy oraz szeregu warstw RAID. IBM FlashSystem 900 umożliwia aktualizację kodu podczas pracy, a dostęp do wszystkich podzespołów można uzyskać od przodu obudowy, bez używania narzędzi.

Dwuwymiarowa architektura RAID nośników flash klasy korporacyjnej

W systemie FlashSystem 900 stosowana jest dwuwymiarowa architektura RAID nośników flash klasy korporacyjnej, w której wykorzystuje się zarówno technologię Variable Stripe RAID, jak i konfigurację RAID 5 na poziomie systemowym, by zapewnić dostępność na poziomie wyższym niż pięć dziewiątek. Variable Stripe RAID to rozwiązanie utrzymujące wydajność i pojemność systemu w razie awarii części lub całości układu flash. Przyczynia się do minimalizacji przestojów i pozwala odłożyć w czasie niezbędną naprawę. Konfiguracja RAID 5 obejmująca cały system również pomaga w zapobieganiu utracie danych i zwiększa dostępność.

Certyfikat ENERGY STAR®

IBM FlashSystem 900 ma certyfikat Kroll Ontrack oraz certyfikat ENERGY STAR. ENERGY STAR, program amerykańskiego Departamentu Energii i Agencji ds. Ochrony Środowiska, określa wymagania w zakresie efektywności energetycznej i oznakowania różnych rodzajów produktów. Program służy promowaniu produktów energooszczędnych, a udział w nim jest dobrowolny.

Obsługa środowisk VMware

FlashSystem 900 może poprawić efektywność przechowywania danych w środowiskach VMware dzięki zgodności z komendą UNMAP interfejsów VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI), służącej zwiększeniu wydajności i odzyskiwaniu nieużywanego miejsca w pamięci masowej. FlashSystem 900 obsługuje również interfejsy VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA), co pozwala na jego pełną integrację z monitorem topologii fizycznej VMware i scentralizowanie codziennej obsługi.

Szyfrowanie: lokalne i przy użyciu SKLM

Każdy moduł MicroLatency — a właśnie te moduły stanowią fundament działania systemu FlashSystem 900 — zawiera autonomiczny mechanizm szyfrowania AES-256, przez co zapewniona jest wydajna i zawsze aktywna ochrona danych. Scentralizowany, zgodny wstecz menedżer zarządzania cyklem życia kluczy szyfrowania (SKLM — security key lifecycle manager) upraszcza i automatyzuje zarządzanie kluczami, pomagając w spełnieniu wymagań przepisów i norm, a jednocześnie minimalizując ryzyko i ograniczając koszty operacyjne.

IBM Storage Utility

IBM proponuje nowy, niespotykanie elastyczny sposób nabywania pojemności, zapewniający jej natychmiastową dostępność. Oferta ta jest unikalna, ponieważ umożliwia oszacowanie miesięcznych kosztów pojemności i wnoszenie opłat tylko za faktycznie potrzebną pojemność — zarówno, kiedy zapotrzebowanie rośnie, jak i kiedy spada. W ten sposób wydatki kapitałowe przesuwane są do pozycji wydatków operacyjnych, a łączne koszty są niższe. Nie trzeba kupować ani dzierżawić dużej pojemności „na wszelki wypadek”. Korzystasz z danych, których potrzebuje Twoja firma, a rozwiązanie IBM zajmuje się resztą.

IBM FlashSystem 900 — charakterystyka rozwiązania

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Przykłady wdrożeń

  • Memorial Hermann Health System zapewnia pacjentom lepszą opiekę

  • Royal Caribbean: cała naprzód z IBM FlashSystem

Zobacz także

IBM FlashSystem A9000

Wysoce wydajna pamięć masowa all-flash dla chmur hybrydowych

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem V9000

Przyspiesz aplikacje i infrastrukturę dzięki wirtualizacji pamięci masowej.

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000R

Uprość infrastrukturę, sięgając po pamięć masową all-flash o skali architektury grid

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok