Najważniejsze cechy

Technologia IBM FlashCore®

Technologia IBM FlashCore zapewnia stabilną wysoką wydajność, poziom opóźnień obniżony do mikrosekund, niezawodność klasy korporacyjnej oraz zyski operacyjne i ekonomiczne. Ta innowacyjna technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjonalnością czołowego środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo.

Niezawodność i dostępność newralgicznych zasobów

System FlashSystem V9000 zapewnia nie tylko kluczową dla firm niezawodność, ale pozwala też na pracę w środowiskach o wysokiej dostępności. IBM HyperSwap zapewnia wysoce niezawodny dostęp do jednej kopii danych z centrów przetwarzania danych odległych nawet o 300 km. Oprócz tego mechanizm bieżącego modułu zapasowego (hot spare) umożliwia bardzo szybkie przełączenie na rezerwowy moduł i przywrócenie pełnej wydajności i nadmiarowości w czasie rzędu sekund.

Efektywne zarządzanie pamięcią masową

Wykorzystując technologie kompresji, w które wyposażono oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, zwiększysz użyteczną pojemność pamięci masowej. A automatyzacja udostępniania pamięci masowej na żądanie pozwoli na zwiększenie produktywności pracy administratorów.

Zaawansowane usługi kopiowania

IBM FlashSystem V9000 pozwala na synchroniczne i asynchroniczne kopiowanie danych między wieloma systemami pamięci masowych przy użyciu implementacji Metro Mirror i Global Mirror. Technologia IBM FlashCopy umożliwia tworzenie niezależnych i/lub przyrostowych obrazów stanu danych w regularnych odstępach czasu.

Integracja istniejących środowisk pamięci masowej

IBM FlashSystem V9000 może służyć jako funkcjonalna warstwa pamięci masowej zdefiniowanej programowo, która wirtualizuje całą zarządzaną pamięć masową i wzbogaca jej możliwości. Ponieważ pamięć masowa jest zwirtualizowana, woluminy danych mogą być przenoszone między zewnętrznymi i wewnętrznymi zasobami pamięci masowej w sposób niezakłócający pracy. Umożliwia to swobodną integrację systemu z istniejącymi środowiskami pamięci masowych, a także bezproblemowe przenoszenie danych między systemem IBM FlashSystem V9000 a wcześniejszymi systemami pamięci masowej.

Widoczność pamięci masowych, analizy i skuteczna kontrola

Dostępne bezpłatnie i oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights oferuje pojedynczy kokpit, który zapewnia doskonałą widoczność wszystkich blokowych pamięci masowych IBM. Dzięki temu, że znasz trendy dotyczące wydajności i pojemności, możesz podejmować trafne decyzje biznesowe. Informacje o stanie pamięci masowych pozwalają skupić się na obszarach wymagających uwagi. Natomiast w razie potrzeby wsparcia ze strony IBM rozwiązanie Storage Insights upraszcza przesyłanie dzienników, przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki danym konfiguracyjnym dostępnym online oraz umożliwia przeglądanie wszystkich otwartych zgłoszeń w jednym miejscu.

Opcje redukcji danych

Możesz wybierać między kompresją sprzętową podczas zapisu, która daje niespotykaną wydajność, a pulami redukcji danych, które oferują maksymalną pojemność użyteczną. Pule redukcji danych korzystają z deduplikacji i kompresji na poziomie bloków. Używają także mechanizmu SCSI UNMAP, który pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci po usunięciu zbędnych danych.

Gwarancja redukcji objętości danych

Po wdrożeniu funkcji kompresji IBM gwarantuje oszczędność miejsca w pamięci masowej na poziomie do 80% oraz niezwykle wysoką wydajność. Gwarantowany bezwarunkowo współczynnik wynosi 2:1, a w przypadku zatwierdzonych aplikacji — nawet 5:1.

IBM Flash Upgrade Program

Po trzech latach możesz wymienić kontrolery macierzy all-flash na nowe. IBM Flash Upgrade Program obejmuje zastąpienie posiadanego przez użytkownika produktu nowszą obudową z kontrolerami, z wyłączeniem płatnych dodatków opcjonalnych, takich jak napędy, adaptery i przewody. Dostawa i instalacja nowych kontrolerów odbywa się tak samo, jak w przypadku zamawiania nowego kontrolera. Jeśli to możliwe, IBM wymieni (w rozliczeniu) sterowniki macierzy opartych całkowicie na technologii flash na odpowiednie sterowniki następnej generacji, w tym interfejsy NVME.

Gwarancja wysokiej dostępności macierzy all-flash

Dzięki gwarancji wysokiej wydajności użytkownicy nie muszą się obawiać przestojów systemu IBM Storage. W okresie trwania gwarancji IBM zapewnia użytkownikom, którzy wdrożą za pośrednictwem usług IBM HyperSwap® i IBM System Lab Services konfiguracje o wysokiej dostępności, całkowity brak przestojów w zabezpieczaniu dostępu do danych.

Więcej informacji o IBM FlashSystem V9000

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Przykłady wdrożeń

  • Obraz studium przypadku

    Szpital Henry Mayo Newhall Hospital optymalizuje wykorzystanie czasu pracy lekarzy, by zapewnić pacjentom lepszą opiekę.

    Przeczytaj opis wdrożenia
  • Obraz studium przypadku

    Firma Racksquared, LLC jest dostawcą wysoce wydajnych, ekonomicznych i przyszłościowych usług w chmurze.

    Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM FlashSystem 900

Akcelerator aplikacji: sto procent technologii flash, minimalne opóźnienia

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000

Wysoce wydajna pamięć masowa all-flash dla chmur hybrydowych

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000R

Uprość infrastrukturę, sięgając po pamięć masową all-flash o skali architektury grid

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V7000F

Konsolidacja obciążeń z wykorzystaniem zwirtualizowanej pamięci masowej all-flash

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V5030F

Wydajne rozwiązanie all-flash do obsługi średnich obciążeń, w przystępnej cenie

Dowiedz się więcej

IBM DS8880F all-flash storage

Rodzina pamięci masowych do wymagających zastosowań

Dowiedz się więcej

IBM Elastic Storage Server

Nowoczesny system pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok