Najważniejsze cechy

Technologia IBM FlashCore®

Technologia IBM FlashCore zapewnia stabilną wysoką wydajność, poziom opóźnień obniżony do mikrosekund, niezawodność klasy korporacyjnej oraz zyski operacyjne i ekonomiczne. Ta innowacyjna technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjonalnością czołowego środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo.

NVMe over Fabrics

Dzięki adapterom Fibre Channel rozwiązanie IBM FlashSystem V9000 obsługuje protokół NVMe-oF. Umożliwia to szybszą komunikację między urządzeniami a macierzą IBM FlashSystem V9000, a w konsekwencji lepsze wykorzystanie ponadprzeciętnej wydajności modułów IBM MicroLatency.

Niezawodność i dostępność newralgicznych zasobów

System FlashSystem V9000 zapewnia nie tylko kluczową dla firm niezawodność, ale pozwala też na pracę w środowiskach o wysokiej dostępności. IBM HyperSwap zapewnia wysoce niezawodny dostęp do jednej kopii danych z centrów przetwarzania danych odległych nawet o 300 km. Oprócz tego mechanizm bieżącego modułu zapasowego (hot spare) umożliwia bardzo szybkie przełączenie na rezerwowy moduł i przywrócenie pełnej wydajności i nadmiarowości w czasie rzędu sekund.

Efektywne zarządzanie pamięcią masową

Wykorzystując technologie kompresji, w które wyposażono oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, zwiększysz użyteczną pojemność pamięci masowej. A automatyzacja udostępniania pamięci masowej na żądanie pozwoli na zwiększenie produktywności pracy administratorów.

Zaawansowane usługi kopiowania

IBM FlashSystem V9000 pozwala na synchroniczne i asynchroniczne kopiowanie danych między wieloma systemami pamięci masowych przy użyciu implementacji Metro Mirror i Global Mirror. Technologia IBM FlashCopy umożliwia tworzenie niezależnych i/lub przyrostowych obrazów stanu danych w regularnych odstępach czasu.

Integracja istniejących środowisk pamięci masowej

IBM FlashSystem V9000 może służyć jako funkcjonalna warstwa pamięci masowej zdefiniowanej programowo, która wirtualizuje całą zarządzaną pamięć masową i wzbogaca jej możliwości. Ponieważ pamięć masowa jest zwirtualizowana, woluminy danych mogą być przenoszone między zewnętrznymi i wewnętrznymi zasobami pamięci masowej w sposób niezakłócający pracy. Umożliwia to swobodną integrację systemu z istniejącymi środowiskami pamięci masowych, a także bezproblemowe przenoszenie danych między systemem IBM FlashSystem V9000 a wcześniejszymi systemami pamięci masowej.

Pamięć masowa — przejrzystość, informacje i kontrola

Dostępne bezpłatnie i oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights oferuje pojedynczy kokpit, który zapewnia doskonałą widoczność wszystkich blokowych pamięci masowych IBM. Dzięki temu, że znasz trendy dotyczące wydajności i pojemności, możesz podejmować trafne decyzje biznesowe. Informacje o stanie pamięci masowych pozwalają skupić się na obszarach wymagających uwagi. Natomiast w razie potrzeby wsparcia ze strony IBM rozwiązanie Storage Insights upraszcza przesyłanie dzienników, przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki danym konfiguracyjnym dostępnym online oraz umożliwia przeglądanie wszystkich otwartych zgłoszeń w jednym miejscu.

Opcje redukcji danych

Możesz wybierać między kompresją sprzętową podczas zapisu, która daje niespotykaną wydajność, a pulami redukcji danych, które oferują maksymalną pojemność użyteczną. Pule redukcji danych korzystają z deduplikacji i kompresji na poziomie bloków. Używają także mechanizmu SCSI UNMAP, który pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci po usunięciu zbędnych danych.

Gwarancja redukcji objętości danych

Po wdrożeniu funkcji kompresji IBM gwarantuje oszczędność miejsca w pamięci masowej na poziomie do 80% oraz niezwykle wysoką wydajność. Gwarantowany bezwarunkowo współczynnik wynosi 2:1, a w przypadku zatwierdzonych aplikacji — nawet 5:1.

IBM Flash Upgrade Program

Po trzech latach możesz wymienić kontrolery macierzy all-flash na nowe. IBM Flash Upgrade Program obejmuje zastąpienie posiadanego przez użytkownika produktu nowszą obudową z kontrolerami, z wyłączeniem płatnych dodatków opcjonalnych, takich jak napędy, adaptery i przewody. Dostawa i instalacja nowych kontrolerów odbywa się tak samo, jak w przypadku zamawiania nowego kontrolera. Jeśli to możliwe, IBM wymieni (w rozliczeniu) sterowniki macierzy opartych całkowicie na technologii flash na odpowiednie sterowniki następnej generacji, w tym interfejsy NVME.

Gwarancja wysokiej dostępności macierzy all-flash

Dzięki gwarancji wysokiej wydajności użytkownicy nie muszą się obawiać przestojów systemu IBM Storage. W okresie trwania gwarancji IBM zapewnia użytkownikom, którzy wdrożą za pośrednictwem usług IBM HyperSwap® i IBM System Lab Services konfiguracje o wysokiej dostępności, całkowity brak przestojów w zabezpieczaniu dostępu do danych.

Więcej informacji o IBM FlashSystem V9000

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Szpital Henry Mayo Newhall Hospital rozwija system opieki nad pacjentami

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

McCain Foods dostarcza jedzenie szybciej dzięki rozwiązaniu IBM FlashSystem v9000 na platformie IBM Power Systems

Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM FlashSystem 900

Akcelerator aplikacji: sto procent technologii flash, minimalne opóźnienia

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000

Wysoce wydajna pamięć masowa all-flash dla chmur hybrydowych

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem A9000R

Uprość infrastrukturę, sięgając po pamięć masową all-flash o skali architektury grid

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V7000F

Konsolidacja obciążeń z wykorzystaniem zwirtualizowanej pamięci masowej all-flash

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V5030F

Wydajne rozwiązanie all-flash do obsługi średnich obciążeń, w przystępnej cenie

Dowiedz się więcej

IBM DS8880F all-flash storage

System danych IBM DS8880F all-flash

Dowiedz się więcej

IBM Elastic Storage Server

Nowoczesny system pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok