Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Financial Transaction Manager integruje, harmonizuje i monitoruje transakcje finansowe. Umożliwia spójne przetwarzanie różnych typów płatności, pozwalając bankom i instytucjom finansowym na zintegrowanie obsługi płatności na jednej platformie. Financial Transaction Manager może przyspieszyć wprowadzanie udoskonalonych produktów i usług finansowych na rynek.

Funkcje gotowe do użycia

Oferuje gotowe do użycia funkcje zgodne ze standardami branżowymi oraz współpracuje z opcjonalnymi produktami komplementarnymi do realizacji usług SWIFT Business Services, ACH, SEPA, obsługi czeków i płatności korporacyjnych.

Jedna rozszerzalna platforma

Integruje przetwarzanie płatności i standaryzuje operacje finansowe, pozwalając jednocześnie na wykorzystanie posiadanych już rozwiązań. Udostępnia wspólne mechanizmy integracji, operacyjną bazę danych i inne komponenty.

Mniejsze ryzyko operacyjne

Rozwiązanie umożliwia monitorowanie obsługi płatności w skali całego przedsiębiorstwa i wspomaga zarządzanie ryzykiem w wielu kanałach płatności. Spełnia wymagania przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i ustawy Dodda-Franka oraz wspomaga zachowanie zgodności z wymogami formalnymi na fundamencie standardów branżowych.

Większa elastyczność biznesowa

Pozwala działać elastyczniej, skracając czas potrzebny na opracowanie nowych aplikacji i testowanie integracji. Umożliwia wielokrotne wykorzystanie wartościowych zasobów i gotowych funkcji do tworzenia nowych, wyróżniających się produktów.

Szybkie wdrożenie

Pakiet produktów Financial Transaction Manager jest dostępny w chmurze jako gotowa, zainstalowana instancja oprogramowania.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM