Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

W skład rozwiązania IBM Counter Fraud wchodzą opracowane przez dział IBM Research zasoby, które wykorzystują techniki analityczne do wykrywania oszustw, marnotrawstwa, nadużyć i błędów w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach intensywnie pracujących z obszernymi danymi. Zasoby te analizują dane wewnętrzne organizacji, by wyznaczyć mierzalne cechy zachowań, a następnie porównują wyniki w grupach podobnych podmiotów, by ujawniać ewentualne anomalie świadczące o podejrzanych działaniach.

Wykryj anomalie przed negatywnym zdarzeniem

Wykorzystaj analityczne modele nadużyć w procesach biznesowych, aby ustalić czy dana aktywność jest potencjalnie niebezpieczna w kontekście depozytów, wypłat, przelewów czy płatności.

Analiza działań pod kątem szkodliwej aktywności

Niezawodnie odróżnia prawidłowe czynności od działań podejrzanych, które powstrzymuje lub przerywa, natychmiast reagując na przestępcze zachowania i schematy działania.

Przygotowanie do oskarżenia

Oprogramowanie umożliwia pogłębione badanie podejrzanych działań i pozyskiwanie informacji dowodowych oraz sporządzanie analiz, które pozwolą na dokładne i rzetelne uzasadnienie ewentualnych oskarżeń.

Zupełnie nowa perspektywa

Funkcje analityczne umożliwiają wykrywanie podejrzanych działań na podstawie danych historycznych, powtarzalnych wzorców i list osób obserwowanych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM