Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu WebSphere Business Integration for Financial Networks opisano na stronach wsparcia.

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu WebSphere Business Integration for Financial Networks opisano na stronach wsparcia.