Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® WebSphere® Business Integration for Financial Networks to elastyczna platforma integracji wyposażona w skalowalne funkcje bramy, która umożliwia dostęp do sieci finansowych, takich jak SWIFTNet. Oferuje zintegrowane funkcje inteligentnej analizy danych (BI) i wsparcia operacyjnego, tak aby zespoły zaangażowane w procesy finansowe i operacyjne zawsze miały dostęp do właściwych informacji. WebSphere Business Integration for Financial Networks wspomaga instytucje finansowe w integracji aplikacji biznesowej z sieciami finansowymi — z myślą o bardziej wydajnej i niezawodnej realizacji operacji finansowych.

Większa integracja

Integruje finansowe aplikacje biznesowe z sieciami finansowymi, jednocześnie umożliwiając scentralizowane administrowanie, zarządzanie operacyjne i kontrolę.

Usprawnione zarządzanie

Wspomaga zarządzanie wieloma rodzajami komunikatów finansowych, oferując m.in. funkcje ręcznego wprowadzania i naprawy, elastycznego kierowania i konfigurowalnego drukowania.

Dobrze umotywowane decyzje biznesowe

Komplet elastycznych funkcji do inteligentnej analizy danych (business intelligence) pomaga w analizowaniu informacji biznesowych na żądanie.

Wszystko w jednym oknie

Skonsolidowane okno obsługuje protokoły SWIFTNet FIN, InterAct i FileAct wraz z kompletem funkcji do zarządzania relacjami.

Usprawnione przetwarzanie

Dzięki mechanizmom sprzętu i oprogramowania IBM zapewniającym wysoką dostępność, można bardziej niezawodnie i wydajnie przetwarzać masowo komunikaty finansowe.