Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Dostarczane w ramach rozwiązania IBM Counter Fraud Management narzędzia analityczne i wielkie zbiory danych umożliwiają ubezpieczycielom usprawnienie procesów wykrywania, przyspieszenie dochodzeń i zwiększenie przestrzeni obserwacyjnej w całej instytucji, prowadząc do skuteczniejszego zapobiegania oszustwom, ich wykrywania i przerywania.

Walka z oszustwami od samego początku

Pozwala obniżyć liczbę transakcji realizowanych na podstawie fałszywych roszczeń. Różnorodne narzędzia analityczne pozwalają badać roszczenia na każdym etapie w celu wykrywania podejrzanych schematów i przesyłania ich do wyspecjalizowanych organów.

Ograniczenie fałszywych alarmów

Możliwość przetwarzania dużych wolumenów danych za pomocą różnorodnych narzędzi analitycznych pozwala zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji i ograniczyć fałszywe alarmy, które opóźniają realizację usług i zasadnych roszczeń.

Większa produktywność

Wnikliwe dochodzenie wymaga więcej niż tylko śledzenia przepływu pracy i archiwizowania akt. Twoi pracownicy potrzebują danych i narzędzi analitycznych umożliwiających przeprowadzenie oceny ryzyka, która będzie uwzględniać wszystkie dostępne informacje.