Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Disclosure Management on Cloud to platforma współpracy do przygotowywania raportów i prezentacji opracowywanych regularnie przez zespół autorów. Pomaga użytkownikom w scalaniu danych korporacyjnych, umożliwiając prowadzenie specjalistycznych, „narracyjnych” analiz w ściśle kontrolowanym środowisku. Poza tym oferuje mechanizm dodawania znaczników (tagów) wykorzystywany w pracach nad różnymi sprawozdaniami i deklaracjami wymaganymi przez przepisy prawa. Użytkownicy mogą wspólnie opracowywać złożone raporty. Choć każda z tych osób działa niezależnie, system zapewnia niezbędne mechanizmy kontroli i zatwierdzania.

Udostępnianie „jednej wersji prawdy”

Tworzenie dynamicznych raportów, które automatycznie aktualizują się po zmianie wartości liczbowych w źródłach danych. Dzięki temu w organizacji wykorzystywany jest plik w tylko jednej, spójnej wersji.

Krótsza weryfikacja danych

Łączenie danych potrzebnych do raportowania bezpośrednio z systemami źródłowymi oznacza, że gromadzenie, organizowanie, weryfikowanie i powtórne sprawdzanie danych trwa krócej i więcej czasu można poświęcić na analizę.

Mechanizmy współpracy

IBM Disclosure Management pozwala wielu użytkownikom jednocześnie przeglądać i edytować raporty bez ewentualnych problemów spowodowanych ich różnymi wersjami.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM