Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Pomagamy dostrzec możliwości: w trakcie sesji koncepcyjnych, takich jak warsztaty IBM Design Thinking, wspólnie pracujemy nad planem transformacji. Możemy na przykład w pogłębiony sposób przyjrzeć się Twoim klientom, zorganizować burzę mózgów poświęconą nowym pomysłom i nakreślić nieoczekiwane scenariusze. W sesjach uczestniczyć mogą także osoby z zewnątrz, na przykład partnerzy, klienci i przedstawiciele innych podmiotów, by wspólnie otworzyć się na nowe pomysły i wyjść poza codzienną rutynę.
Finance Digital Reinvention

Projektowanie doświadczenia klienta

Nowe przepływy pracy projektowane przy wykorzystaniu robotyki, systemów kognitywnych i metodologii zwinnych oraz IBM Design Thinking.

Koncentracja na najważniejszych zadaniach

Promuj kulturę innowacyjności na co dzień — na poziomie poszczególnych osób i w całym ekosystemie — by zapewnić płynne przejścia między sferą fizyczną i cyfrową.

Nowe spostrzeżenia płyną z analiz

Wykreuj kulturę korzystania z danych, która pokona organizacyjne przeszkody we wdrażaniu technik analitycznych i pozwoli wykorzystać je z korzyścią dla wyników biznesowych i potencjału pracowników.