Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM FileNet Content Engine Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM FileNet Content Engine zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. Platforma IBM FileNet P8 zapewnia skalowalność i elastyczność klasy korporacyjnej, a przez to jest w stanie sprostać największym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania treścią, procesów biznesowych i integracji z istniejącymi systemami. FileNet P8 to niezawodna, skalowalna i wysoce dostępna platforma korporacyjna, która umożliwia przechwytywanie, przechowywanie, zabezpieczanie, przetwarzanie informacji i zarządzanie nią z myślą o zwiększeniu efektywności działania i obniżeniu całkowitych kosztów.
IBM FileNet Content Engine Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla aplikacji.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.