Wyróżnione funkcje

Repozytorium zgodnych produktów IBM

Rozwiązanie umożliwia integrację z popularnymi narzędziami dla systemu z/OS, takimi jak IBM Application Delivery Foundation for z Systems®, IBM CICS® Explorer czy narzędzia IBM CICS poprzez złożone repozytorium programu IBM Installation Manager lub stronę aktualizacji platformy Eclipse p2. z/OS Explorer udostępnia pojedyncze środowisko Eclipse umożliwiające zarządzanie środowiskiem IBM CICS TS razem z narzędziami do tworzenia oprogramowania i analizowania problemów.

Tworzenie aplikacji

Produkt oferuje funkcje ułatwiające pracę grupową i zarządzanie zmianami dzięki wtyczkom do środowiska CICS, możliwości wykrywania problemów i narzędziom do zarządzania danymi.

Komunikacja z systemem z/OS

Bezpośrednią łączność zapewnia protokół File Transfer Protocol (FTP) i system z/OSMF 1.13 lub nowszy. Można przeglądać zestawy danych oraz pliki i foldery UNIX® i manipulować nimi, a także przesyłać zadania i sprawdzać wyniki ich buforowania. Wystarczy zainstalować rozwiązanie Remote System Explorer, aby uzyskać dostęp do rozbudowanego zestawu funkcji ułatwiających pracę z zestawami danych, plikami UNIX i zadaniami.

Remote System Explorer (RSE)

Remote System Explorer zapewnia komunikację się z hostem, wykorzystując ID i hasło użytkownika lub certyfikat SSL po stronie klienta. z/OS Explorer umożliwia korzystanie z sytemu plików UNIX, zestawów danych, zadań i komend TSO.

Metoda „Push to Client”

Utrzymywanie produktów bazujących na platformie IBM Eclipse i zbudowanych w oparciu o rozwiązanie z/OS Explorer może być jeszcze prostsze, a to dzięki technologii „Push to Client”, która umożliwia administratorowi systemu skonfigurowanie zasad aktualizowania wszystkich skomunikowanych środowisk programistycznych po połączeniu z serwerem. Możesz też ułatwić użytkownikom aktualizację wtyczek. Centralnie zarządzana strategia sprawia, że wszyscy użytkownicy korzystają z wtyczek w odpowiedniej wersji, w zależności od realizowanej strategii i częstotliwości wymaganych aktualizacji.

Inteligentny edytor JCL

Inteligentny edytor JCL podkreśla i sprawdza poprawność składni, a ponadto oferuje funkcję autouzupełniania współpracującą z językiem Job Control Language.

Konsola wiersza poleceń TSO

Konsola wiersza poleceń TSO umożliwia wydawanie poleceń TSO. Można ją uruchomić za pośrednictwem rozwiązania RSE w celu zaakceptowania wpisanego polecenia TSO i wyświetlenia rezultatów.

Uprawnienia do korzystania

Rozwiązanie z/OS Explorer jest dostępne dla wszystkich klientów posiadających licencję na obsługiwaną wersję systemu z/OS. Zewnętrzni dostawcy oprogramowania i jego nabywcy mogą zintegrować wtyczki z rozwiązaniem z/OS Explorer bez konieczności korzystania z produktu IBM innego niż system z/OS.