Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cloud Enterprise Records udostępnia treści, procesy i rozwiązania z dziedziny łączności, które usprawniają obsługę akt, pomagając w udokumentowaniu przestrzegania przepisów dotyczących przechowywania akt elektronicznych i fizycznych w chmurze. Usprawnia procesy realizowane z wykorzystaniem akt i pomaga w egzekwowaniu strategii dotyczących czasu przechowywania informacji — z udziałem lub bez udziału użytkowników. Może przechwytywać, deklarować, klasyfikować, przechowywać i likwidować akta elektroniczne i fizyczne zgodnie z wymaganiami fiskalnymi, prawnymi i branżowymi.
IBM Enterprise Records

Mniej błędów i pełna zgodność z przepisami

Automatyzuje cały proces zarządzania aktami, ułatwiając stosowanie sprawdzonych procedur i ograniczając błędy związane z aktywnością użytkowników.

Ochrona danych

Umożliwia egzekwowanie procedur zarządzania aktami, a jednocześnie pozostawienie treści w pierwotnych repozytoriach IBM i innych przedsiębiorstw. Ogranicza ryzyko wprowadzenia nieuprawnionych zmian w oryginalnej treści.

Optymalizacja kosztów dzięki wdrożeniu w chmurze

W miesięcznej opłacie za subskrypcję mieści się koszt całego oprogramowania oraz wszystkich usług zarządzania. Rozwiązanie oferuje te same możliwości co IBM Enterprise Records w wersji lokalnej, ale nie wymaga angażowania personelu w obsługę techniczną.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM