Wyróżnione funkcje

Wizualizacje na żądanie

Świat rzeczywisty modelowany jest w programie jako zbiór obiektów i połączeń, co odzwierciedla przyzwyczajenia i tradycyjny model szkolenia analityków. Takie podejście upraszcza analizę złożonych sieci, pomaga w wykrywaniu nieoczywistych schematów i sprzyja nieszablonowemu myśleniu.

Różne techniki wyszukiwania

Prawdopodobieństwo wykrycia cennych informacji jest większe dzięki zastosowaniu wielu różnych technik wyszukiwania, w tym wyszukiwania tekstowego i zapytań wizualnych.

Wspólne środowisko analityczne

IBM i2 Analyze umożliwia analitykom i całym zespołom operacyjnym wspólną pracę ponad barierami organizacyjnymi i geograficznymi, a w szczególności dzielenie się informacjami i wspólne podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Elastyczne pozyskiwanie danych

Produkt umożliwia korzystanie z wielu różnych źródeł danych, wspomagając efektywne i szybkie opracowywanie użytecznych analiz dochodzeniowych i wywiadowczych. Dane mogą pozostawać w pierwotnych źródłach lub stać się jednym ze składników zbiorczego ujęcia informacji.

Otwarta, rozszerzalna architektura

Oprogramowanie daje się zintegrować z istniejącą infrastrukturą przedsiębiorstwa i stanowi idealne dopełnienie obecnych procesów i procedur. Korzystając z pakietu Developer Essentials Toolkit, można tworzyć niestandardowe rozszerzenia i konektory do pozyskiwania danych.

Wielowymiarowe zabezpieczenia

Dostęp do danych i programu jest kompleksowo kontrolowany przez dające się precyzyjnie skonfigurować mechanizmy zabezpieczeń. Model uwierzytelniania zarządzania kontami użytkowników — przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi produktu lub powiązań z istniejącymi w organizacji usługami katalogowymi — zapewnia logiczną segmentację informacji na podstawie dopuszczeń, potrzeb operacyjnych, przydzielonych spraw lub innych kryteriów biznesowych.

Demo IBM i2 Analyze

Rozpocznij demo

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Opracowania wywiadowcze dotyczące bezpieczeństwa narodowego i publicznego

  Opracowania wywiadowcze dotyczące bezpieczeństwa narodowego i publicznego

  Problem

  Duża objętość danych i brak integracji między źródłami, z których one pochodzą, utrudnia analitykom ujawnianie ukrytych związków i faktów.

  Rozwiązanie

  Wspólne środowisko pracy w połączeniu z funkcjami analizy wizualnej może pomóc Twoim zespołom w sprawnym i skutecznym opracowywaniu oraz udostępnianiu informacji wywiadowczych.

 • Zwalczanie ataków cybernetycznych, oszustw i innych zagrożeń w organizacji

  Zwalczanie ataków cybernetycznych, oszustw i innych zagrożeń w organizacji

  Problem

  Często zdarza się, że każda jednostka organizacyjna instytucji ma swój zamknięty zasób danych, przez co analitykom trudno jest wykryć zagrożenia i problemy widoczne tylko w całościowym ujęciu wszystkich informacji.

  Rozwiązanie

  i2 Analyze oferuje funkcje analityczne klasy korporacyjnej oraz bezpieczne, współużytkowane repozytorium, które pomaga w pracy ponad barierami organizacyjnymi. W rezultacie umożliwia skuteczniejsze dostrzeganie zagrożeń i niebezpiecznych trendów w wewnętrznych i zewnętrznych zbiorach danych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Przed zakupem sprawdź wymagania systemowe i2 Analyze.

  Wymagania sprzętowe

  Przed zakupem sprawdź wymagania sprzętowe i2 Analyze.

   Dane techniczne

   Z produktem i2 Analyze nie są związane żadne dane techniczne.

    Zobacz, jak to działa

    Kup teraz i postaw pierwszy krok