Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM i2 Analyze to korporacyjne środowisko analiz wywiadowczych, które usprawnia dzielenie się informacjami i opracowywanie raportów z danymi oraz wnioskami wywiadowczymi. Może działać zarówno w przeglądarce WWW, jak i w postaci pełnego programu klienckiego instalowanego na komputerze lokalnym. Usprawnia analizowanie dużych ilości danych, udostępniając rozszerzalne środowisko zorientowane na usługi, które można doskonale zintegrować z istniejącą infrastrukturą przedsiębiorstwa.
IBM i2 Analyze

Trafne decyzje na podstawie rzetelnych informacji

Umożliwia korzystanie z centralnego, bezpiecznego repozytorium, które udostępnia zbiorczy widok informacji z różnych źródeł, a także uzupełnianie jego zawartości.

Większa efektywność pracy

Współdziała z istniejącymi systemami i wzbogaca ich możliwości, a jednocześnie udostępnia zespołowi współużytkowane środowisko — działające w przeglądarce i w pełnych programach klienckich — w którym analitycy mogą nawzajem korzystać z wyników swojej pracy.

Lepsza orientacja w sytuacji

W dostępnym zbiorze danych można szybko wyróżniać osoby, związki i schematy, a potem udostępniać te informacje w postaci intuicyjnych analiz i wizualizacji.

Najważniejsze cechy

  • Wizualizacje na żądanie
  • Różne techniki wyszukiwania
  • Wspólne środowisko analityczne
  • Elastyczne pozyskiwanie danych
  • Otwarta, rozszerzalna architektura
  • Wielowymiarowe zabezpieczenia

Ilustracje produktów

Wizualizacje na żądanie
Wizualizacje na żądanie
Różne techniki wyszukiwania
Różne techniki wyszukiwania
Wspólne środowisko analityczne
Wspólne środowisko analityczne
Elastyczne pozyskiwanie danych
Elastyczne pozyskiwanie danych
Otwarta, rozszerzalna architektura
Otwarta, rozszerzalna architektura
Wielowymiarowe zabezpieczenia
Wielowymiarowe zabezpieczenia

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok