Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM i2 Enterprise Insight Analysis pomaga organizacjom przekształcać, w czasie niemal rzeczywistym, przytłaczające i odseparowane od siebie dane w wartościowe informacje i wiedzę wywiadowczą. Od bezpieczeństwa narodowego i obrony do zapobiegania cyberprzestępczości i atakom na przedsiębiorstwa — to rozwiązanie pozwala zdobyć kompleksową wiedzę o wszystkich zagrożeniach, identyfikować słabości i odpierać ewentualne ataki. Połączenie narzędzi do analizy i ludzkich zdolności analitycznych umożliwia szybką identyfikację ukrytych powiązań i newralgicznych wzorców ukrytych w danych ze źródeł wewnętrznych, zewnętrznych i otwartych.

Pozyskiwanie, integrowanie, analizowanie

Możesz pozyskiwać i integrować dane z różnych rozproszonych źródeł. Zaawansowane narzędzia, w tym złożone wizualizacje, pozwalają na analizowanie danych, dostarczając analitykom wartościowych spostrzeżeń.

Łatwiejsze współdziałanie

Rozwiązanie można zintegrować z oprogramowaniem innych firm. Oprócz tego zawiera ono konektory danych „i2 connect”, które umożliwiają optymalizację posiadanych danych i systemów, gromadzenie nowych danych i bezpieczne dzielenie się wiedzą.

Modularność i ekonomiczność

Ponieważ oprogramowanie jest skalowalne i współdziała z innymi rozwiązaniami, z łatwością można rozszerzyć jego możliwości. Jest ekonomiczne i ogranicza koszty szkolenia, konserwacji i wdrożenia.

Najważniejsze cechy

  • Integracja danych i rozstrzyganie encji
  • Prosty dostęp do danych
  • Zaawansowane analizy i narzędzia analityczne
  • Przeszukiwanie i badanie

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Wielowymiarowa analiza wizualna
Wielowymiarowa analiza wizualna
Integracja danych z wielu źródeł, w tym z mediów społecznościowych
Integracja danych z wielu źródeł, w tym z mediów społecznościowych
Ujawnianie ukrytych powiązań i wzorców
Ujawnianie ukrytych powiązań i wzorców
Przetwarzanie złożonych zapytań dzięki zastosowaniu analiz wizualnych, geoprzestrzennych i czasowych
Przetwarzanie złożonych zapytań dzięki zastosowaniu analiz wizualnych, geoprzestrzennych i czasowych

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej