Co inżynieria ciągła może zrobić dla Twojej firmy

IBM IoT Continuous Engineering umożliwia zespołom perfekcyjne radzenie sobie ze złożonością procesów związanych z tworzeniem inteligentnych i zintegrowanych produktów. Ten działający w chmurze program pomaga inżynierom i twórcom oprogramowania w spełnianiu stawianych im w pracy wymagań, skutecznym reagowaniu na zmiany i szybszym tworzeniu projektów o wysokiej jakości — w zgodzie z wymogami formalno-prawnymi i bez utraty kontroli nad budżetem. Narzędzia, które oferuje, są ściśle ze sobą zintegrowane i przydają się na każdym etapie tworzenia systemów i oprogramowania. Pozwalają m.in. na zarządzanie wymaganiami, modelowanie i przeprowadzanie symulacji, zarządzanie jakością oraz kontrolowanie i planowanie przepływów pracy grupowej.

Realizacja potrzeb klientów

Analizowanie i realizowanie wymagań klientów oraz zachowanie przejrzystości w całym cyklu prac nad produktem.

Zarządzanie skalą i złożonością

Oparte na zdarzeniach planowanie, przepływy pracy i narzędzia do zarządzania zmianami wspierające pracę zespołów, a rozwiązania do globalnego zarządzania konfigurowaniem rewolucjonizują proces tworzenia linii produkcyjnych.

Wysoka jakość i szybkość

Dostęp do elastycznych metod i narzędzi do zarządzania testami i jakością oraz możliwość przeprowadzenia integracji architektury i zaprojektowania narzędzi do modelowania i symulacji.

Większa efektywność inwestycji

Chmura przyspiesza wdrożenie rozwiązania, pozostawiając więcej czasu na pracę nad innowacjami technologicznymi.

Uproszczone zapewnianie zgodności z przepisami

Wsparcie we wdrażaniu i egzekwowaniu standardów branżowych oraz automatyzacja raportowania i tworzenia dokumentów.

Najważniejsze cechy

  • Narzędzia do tworzenia zintegrowanych produktów
  • Zwinne metodologie tworzenia produktu
  • Współpraca, planowanie i zarządzanie zmianą
  • Budowa architektury i projektowanie
  • Procedury i zarządzanie procesami
  • Zarządzanie wymaganiami

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok