Wyróżnione funkcje

Zespołowe prace programistyczne

Narzędzia pracy grupowej ułatwiają wspólne tworzenie projektów, egzekwowanie wymagań, planowanie, testowanie, wykonywanie zadań i opracowywanie kodu, dzięki czemu pracownicy mają więcej czasu na dostarczanie wartościowych rozwiązań.

Śledzenie wszystkich etapów projektu

Pozwala zrozumieć powiązania między artefaktami. Znajduje i uzupełnia luki w historii pochodzenia artefaktów, co dzięki wykorzystaniu usług OSLC jest możliwe niezależnie od tego, jakimi narzędziami się posługujesz.

Obsługa środowiska SAFe

Oferowane narzędzia umożliwiają wykorzystanie spełniających standardy branżowe metodologii zwinnych i szczupłych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności.

Konfiguracje globalne

Możliwość skonfigurowania wymagań, projektów, testów i kodu zwiększa efektywność procesu tworzenia. Zastosowanie inżynierii linii produktów umożliwia równoległe prowadzenie prac programistycznych i wdrożenie strategii ponownego wykorzystania zasobów.

IBM Engineering Workflow Management

Integruje funkcje śledzenia zadań, kontroli kodu źródłowego oraz planowania w modelu zwinnym z mechanizmami ciągłego kompilowania i obsługi konfigurowalnych procesów, tak by odpowiadały Twoim indywidualnym potrzebom biznesowym. Uwzględnia mechanizmy planowania i raportowania w modelu zwinnym, formalnym i hybrydowym.

IBM Engineering Test Management

Uwzględnia planowanie, tworzenie i przeprowadzanie testów. Przyspiesza czas realizacji, organizując działania i zapewniając przejrzystość procesów zarządzania wymaganiami, zmianami i jakością.

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

Umożliwia rejestrowanie, monitorowanie i śledzenie wymagań na każdym etapie tworzenia aplikacji. Pozwala zredukować koszty opracowywania aplikacji nawet o 57%, skrócić czas do wypuszczenia produktu na rynek o 20% i obniżyć koszty procesów zapewniania jakości o 69%.

Przykład z praktyki klienta

Bosch Automotive

Bosch Automotive

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Informacje o wymaganiach programowych i systemowych produktu IBM Engineering Lifecycle Management Base można uzyskać w narzędziu IBM Software Product Compatibility Reports.

    Wymagania sprzętowe

    Informacje o wymaganiach sprzętowych produktu IBM Engineering Lifecycle Management Basecmożna uzyskać w narzędziu IBM Software Product Compatibility Reports.

      Zobacz, jak to działa