Wyróżnione funkcje

Ujęcie istotnych oraz pokrewnych danych

Oprogramowanie pozwala przeglądać i przeszukiwać dane z różnych źródeł, przedstawiać istotne relacje w przejrzystych formatach i zapoznawać się z danymi z różnych narzędzi i dziedzin.

Analiza i wizualizacja danych

Widok zależności funkcjonalnych, proceduralnych i strukturalnych. Wyodrębnianie i analizowanie informacji ze zbiorów danych.

Otwarta architektura

Funkcji wyszukiwania, obsługi zapytań, wizualizacji, analizy i organizowania można używać razem z wieloma różnymi narzędziami do tworzenia produktów i systemów zgodnych ze standardem Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC).

Strategia stowarzyszonego zarządzania danymi

Strategia stowarzyszonego zarządzania powiązanymi danymi w całym cyklu prac, obejmująca relacje między narzędziami i dziedzinami, pozwala uniknąć kosztów związanych z przenoszeniem danych do jednego repozytorium.

Zarządzanie złożonymi projektami

Poznaj kontekst zapytań, aby podejmować przemyślane decyzje podczas tworzenia oprogramowania i systemów.

Praca zespołowa

Wykorzystaj otwartą architekturę i strategię stowarzyszonego zarządzania danymi, dzięki którym można zwizualizować, zanalizować i uporządkować dane inżynierskie w całej organizacji.

Organizowanie danych inżynierskich

Przejrzyste ujęcie istotnych danych inżynierskich oraz informacji pokrewnych w formie ułatwiającej korzystanie z nich.

Analizy danych pozyskanych za pomocą wielu narzędzi do zarządzania cyklem życia

Wizualizacje wpływu zmian.

Szczegóły techniczne

Wymagania sprzętowe

Zobacz całą listę wymagań sprzętowych i programowych.

    Wymagania dotyczące oprogramowania

    Zobacz całą listę wymagań sprzętowych i programowych.