Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Rational® Engineering Lifecycle Manager pozwala wizualizować, analizować i pozyskiwać informacje w całym cyklu prac inżynierskich. Zespoły inżynierskie mogą lepiej zrozumieć relacje między danymi w całym cyklu prac inżynierskich i terminowo podejmować trafne decyzje. Rational Engineering Lifecycle Manager uwalnia potencjał danych inżynierskich pozyskanych za pomocą zróżnicowanych narzędzi do zarządzania cyklem życia i pomaga organizacji spełniać i weryfikować wymagania wynikające z przepisów prawa i standardów branżowych.

Sprawne prowadzenie prac inżynierskich

Skróć czas potrzebny na pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie danych inżynierskich oraz zachodzących między nimi związków.

Innowacyjne działania

Zamiast poszukiwać informacji i tworzyć raporty o postępach skup się na nowych pomysłach i innowacjach.

Dokumentowanie zgodności

Dane z różnych narzędzi i dziedzin można przeglądać w kontekście zgodności ze standardami.

Większa efektywność inwestycji

Chmura przyspiesza wdrożenie rozwiązania, pozostawiając więcej czasu na pracę nad innowacjami technologicznymi.

Przemyślane decyzje

Gromadź istotne dane dzięki kokpitom i analizom, które pozwolą natychmiast zareagować zarówno na pozytywne, jak i negatywne wskaźniki towarzyszące realizowanym projektom.

Najważniejsze cechy

 • Ujęcie istotnych oraz pokrewnych danych
 • Analiza i wizualizacja danych
 • Otwarta architektura
 • Strategia stowarzyszonego zarządzania danymi
 • Zarządzanie złożonymi projektami
 • Praca zespołowa
 • Organizowanie danych inżynierskich
 • Analizy danych pozyskanych za pomocą wielu narzędzi do zarządzania cyklem życia

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

 • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

  Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Analiza i wizualizacja danych
Analiza i wizualizacja danych
Otwarta architektura
Otwarta architektura
Strategia stowarzyszonego zarządzania danymi
Strategia stowarzyszonego zarządzania danymi