Analizy optymalizujące wykorzystanie i wydajność zasobów

IBM IoT for Energy to otwarte rozwiązanie analityczne, które spełnia szeroki zakres bieżących i przyszłych potrzeb dostawcy. Dzięki integracji, analizie i wizualizacji danych udostępnia szczegółowe i dokładne ujęcie — zarówno historyczne, jak i bieżące — wydajności zasobów i sieci. Rozwiązanie można zintegrować z istniejącymi źródłami danych i procesami operacyjnymi, aby przeprowadzić analizę zasobów i przewidzieć ich wydajność oraz towarzyszące im ryzyko. Pozwala to dostarczać bezpieczną, niezawodną, korzystną cenowo i przyjazną dla środowiska energię. Produkt przede wszystkim ułatwia zarządzanie wydajnością zasobów, prezentuje aktualny obraz sytuacji, informuje o stanie zasobów i ryzyku awarii, pozwala podejmować trafne decyzje dotyczące planowanych inwestycji, weryfikuje model łączności i optymalizuje pracę farm wiatrowych.

Udoskonalone procedury i harmonogramy konserwacji

Opisowe, predykcyjne, preskrypcyjne i kognitywne modele analizują dane historyczne oraz te pozyskiwane w czasie rzeczywistym, aby monitorować stan zasobów, ostrzegać o awariach oraz wskazywać zalecane procedury i harmonogramy konserwacji.

Szybka ocena ryzyka i wpływu na sieć energetyczną

Analizy ekspozycji na ryzyko informują o działaniu sieci energetycznej, gromadząc i analizując dane o wydajności zasobów w celu obliczenia prawdopodobieństwa awarii zasobu i jej potencjalnego wpływu na funkcjonowanie sieci.

Analizy zasobów w kontekście środowiska pracy

Szybka ocena sytuacji poprzez analizę wydajności pojedynczych zasobów obejmującą gromadzenie, przetwarzanie i wizualizowanie istotnych danych dotyczących zasobów i ich eksploatacji.

Konserwacja i wymiana przede wszystkim

Analizy pozwalają personelowi eksploatacyjnemu, konserwatorom i specjalistom od finansów podejmować słuszne decyzje dotyczące harmonogramów konserwacji, planów wymiany zasobów czy poziomu inwestycji w infrastrukturę.

Optymalizacja działania farm wiatrowych

Raporty historyczne, bieżące i predykcyjne poświęcone turbinom i farmom wiatrowym — uwzględniające opcjonalne dane meteorologiczne — pozwalają ocenić stan turbiny i ewentualne ryzyko, a także zoptymalizować wydajność farmy wiatrowej.

Aplikacje spełniające potrzeby dynamicznie ewoluującego rynku

  • Zarządzanie wydajnością zasobów — wczoraj, dziś, jutro
  • Ocena ekspozycji na ryzyko i potencjalnego wpływu na sieć energetyczną
  • Analizy wydajności i ryzyka sprzyjają planom inwestycyjnym dotyczącym zasobów
  • Model komunikacji zmniejsza koszty ręcznej weryfikacji
  • Model danych IBM dla sektora energetyki i usług komunalnych
  • Eksploatacja i wydajność farm wiatrowych
  • Wsparcie dla oprogramowania Open Source

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Agregacja i analiza danych dotyczących eksploatacji zasobów w celu wizualizacji stanu zasobów.
Agregacja i analiza danych dotyczących eksploatacji zasobów w celu wizualizacji stanu zasobów.
Ocena ryzyka i wpływu awarii zasobu na sieć energetyczną.
Ocena ryzyka i wpływu awarii zasobu na sieć energetyczną.
Dostęp do szczegółowych informacji o zasobie w kontekście środowiska pracy.
Dostęp do szczegółowych informacji o zasobie w kontekście środowiska pracy.
Inteligentne liczniki weryfikujące komunikację bez inspekcji w terenie.
Inteligentne liczniki weryfikujące komunikację bez inspekcji w terenie.
Raporty ze szczegółowych historycznych i bieżących analiz zasobów farmy wiatrowej.
Raporty ze szczegółowych historycznych i bieżących analiz zasobów farmy wiatrowej.