Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Raporty analityków

Zobacz wyniki ostatnich badań z dziedziny techniki i praktyk branżowych.

Analiza ekonomiczna wdrożenia IBM Workplace Support Services with Watson

Przeprowadź analizę łącznych skutków ekonomicznych wdrożenia i oceń potencjalny zwrot z inwestycji dla Twojego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj raport analityków

Forbes Insights: Cyfrowe stanowisko pracy w erze rozwiązań kognitywnych

Lepszy start w przyszłość: inteligentne rozwiązania IT do pracy w dowolnym miejscu i czasie.

Przeczytaj raport analityków

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Workplace Support Services

Usługi wsparcia użytkowników, które zapewniają niezależność, zmniejszają liczbę zgłoszeń serwisowych i znacząco zwiększają produktywność.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Nowy kierunek, w jakim zmierza ewolucja wsparcia informatycznego dla użytkowników

Prowadzenie interakcji wielokanałowych w erze kognitywnej.

Przeczytaj opracowanie

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej