Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Elastic Storage System 3000

IBM Spectrum Scale

Oferuje najlepszą wydajność wśród pamięci zdefiniowanych programowo i umożliwia łatwe skalowanie zasobów obliczeniowych i pojemności. Rozwiązanie IBM Spectrum Scale doskonale sprawdza się w środowiskach, w których przeprowadza się intensywne obliczenia, zostało zoptymalizowane pod kątem obsługi obciążeń AI i umożliwia sprawną obsługę małych plików oraz błyskawiczne przetwarzanie metadanych.

Kodowanie nadmiarowe z IBM Spectrum Scale

Rozsyła dane między węzłami i zapewnia większą trwałość, nie obciążając pamięci masowej replikacją. Pozwala na odtwarzanie uszkodzonych dysków w zaledwie kilka minut, a nie jak w wypadku tradycyjnej macierzy RAID w ciągu kilku godzin. Bardzo często odtwarzanie może odbywać się w tle innych procesów.

Skalowanie wszerz

Dzięki automatycznemu równoważeniu obciążeń IBM Spectrum Scale umożliwia liniowe skalowanie wydajności i pojemności. Jako równoległy system plików pozwala uniknąć wąskich gardeł związanych z wydajnością pamięci masowej NAS, która może nie zapewnić takiej przepustowości danych, jakiej wymagają procesory GPU i przetwarzanie w klastrach.

Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę

IBM Spectrum Scale to produkt dostępny dla rozwiązań IBM w formie oprogramowania lub w chmurze i służy do udostępniania, nawet jeśli sieć jest zawodna, danych między geograficznie rozproszonymi ośrodkami, buforuje dane z wielu odległych ośrodków, a dzięki funkcji AFM (Active File Management) pozwala na osiągnięcie wydajności podobnej do tej, która charakteryzuje pracę z danymi lokalnymi.

Strategia zarządzania warstwami

ESS 3000 świetnie sprawdza się w wypadku pamięci masowej poziomu 0 lub 1. Oprogramowanie do zarządzania umożliwia automatyczne przemieszczanie danych między różnymi warstwami, takimi jak dysk SSD, HDD, taśma lub chmura, a przy tym robi to zgodnie z ustalonymi przez użytkownika strategiami.

Zintegrowana i modułowa konstrukcja

Serwer umożliwia szybkie wdrożenie pierwszego rozwiązania i dodawanie kolejnych bloków pamięci masowej w odpowiedzi na nowe potrzeby. IBM ESS 3000 jest systemem zaprojektowanym z myślą o wysokiej dostępności i maksymalnej przepustowości. Dzięki rozwiązaniu ESS 3000 firmy różnych rozmiarów mogą wdrażać skalowalną pamięć NAS z interfejsem NVMe by zapewniać użytkownikom intensywność i możliwość rozwoju firmy.

Łatwość zarządzania

Skonteneryzowane oprogramowanie łatwo się instaluje i aktualizuje, a zespół IT nie potrzebuje do tego specjalistycznego wsparcia. Zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizuje natomiast obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy.

Zobacz także

IBM Elastic Storage Server

Nowoczesny system pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Scale

Przedsiębiorstwa i organizacje jeszcze nigdy nie generowały, analizowały i przechowywały tak dużej ilości danych. W całej organizacji i w chmurze powstają „wysepki” danych, co przekłada się na większą złożoność utrudniającą zarządzanie systemami i zwiększającą koszty. A te z nich, które potrafią szybciej pozyskać niezbędne informacje, skutecznie zarządzając przy tym rozrastającą się infrastrukturą, zajmują czołowe pozycje w swoich branżach. Aby dotrzeć do takich informacji, bazowa architektura zarządzania informacją w organizacji musi bezpiecznie, niezawodnie, ekonomicznie i wydajnie obsługiwać zarówno nowe obciążenia oparte na chmurze hybrydowej, wielkich zbiorach danych i sztucznej inteligencji (AI), jak i tradycyjne aplikacje. IBM Spectrum Scale™ pozwala sprostać tym wyzwaniom. To efektywne rozwiązanie działające równolegle, które zapewnia globalny dostęp do danych plikowych i obiektowych, a także oferuje unikalną możliwość ich archiwizacji i analizy w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej