Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu WebSphere Data Interchange można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu WebSphere Data Interchange można znaleźć tutaj: