Najważniejsze cechy i funkcje systemu IBM DS8900F

Wyjątkowo krótki czas reakcji na żądania aplikacji

System stwarza warunki do szybkiego przetwarzania dużych wolumenów transakcji, jednocześnie uwalniając dodatkowy potencjał newralgicznych aplikacji, oferując minimalne opóźnienia — nawet na poziomie 18 mikrosekund, dwukrotnie większą przepustowość i znacznie większą liczbę IOPS niż rozwiązania poprzedniej generacji.

Konstrukcja zoptymalizowana z myślą o serwerach IBM z15 i IBM LinuxONE III

System wyposażono w ponad 25 zoptymalizowanych funkcji i rozwiązań, będących wynikiem wspólnych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespoły IBM odpowiedzialne za pamięci masowe i serwery mainframe.

Zaawansowane usuwanie skutków katastrofy z replikacją między 3 i 4 ośrodkami

Z myślą o środowiskach, w których newralgiczne znaczenie ma ciągłość działania, dostępne są zaawansowane funkcje ochrony danych i usuwania skutków katastrofy, zapewniające dostępność na poziomie wyższym niż siedem dziewiątek (99,9999%) mechanizmy replikacji między 2, 3 i 4 ośrodkami, a także możliwość uzyskania niemal zerowych wartości wskaźników RPO i RTO (dokładności i czasu odtwarzania danych).

Safeguarded Copy: ochrona przed oprogramowaniem szkodliwym i wymuszającym okup

Zabezpiecza dane przed modyfikacją lub usunięciem w wyniku błędu użytkownika, celowego działania lub ataku oprogramowania wyłudzającego okup, tworząc niezmienialne kopie danych produkcyjnych z określonych punktów czasowych i stosując podwójny mechanizm ochrony.

Przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej

Hybrydowe środowisko wielochmurowe może stać się nową warstwą pamięci masowej, która uprości operacje tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych w środowiskach IBM Z — bez wpływu na wydajność we/wy i bez potrzeby stosowania dodatkowych serwerów lub bram. Przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej chroni dane przy użyciu szyfrowania AES-256 i nawet o 50 procent redukuje wykorzystanie zasobów CPU komputera mainframe podczas migracji dużych zbiorów danych.

IBM Copy Services Manager

Upraszcza i automatyzuje zarządzanie rozwiązaniami do replikacji, udostępniając centralnie sterowany mechanizm usuwania skutków awarii i katastrof oraz zapewniania wysokiej dostępności. IBM Copy Services Manager obsługuje technologie FlashCopy®, Safeguarded Copy i zaawansowane funkcje usuwania skutków awarii z mechanizmem przełączania awaryjnego między 2, 3 i 4 ośrodkami.

Inteligentne rozmieszczanie danych na warstwach pamięci masowej

Zautomatyzowane rozmieszczanie danych umożliwia osiągnięcie założonych celów wydajnościowych rozsądnym kosztem. IBM Easy Tier inteligentnie wykrywa i przenosi rzadziej używane dane na dyski flash o dużej pojemności. Natomiast częściej używane dane są migrowane na szybkie dyski flash, aby aplikacje, które tych danych potrzebują, jak najkrócej musiały na nie czekać.

Zarządzanie wspomagane sztuczną inteligencją i proaktywne wsparcie

Rozwiązanie IBM Storage Insights umożliwia zrozumienie trendów dotyczących wydajności i pojemności pamięci masowej, a gdy pojawią się problemy, ułatwia ich rozwiązanie. Wykorzystując analizy oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązanie to ułatwia identyfikowanie potencjalnych kłopotów, zanim staną się realne. Produkt Storage Insights upraszcza zgłoszenia i automatyzuje przesyłanie dzienników, więc kiedy potrzebne jest wsparcie, problemy są eliminowane szybciej.

Zobacz także

IBM z14

Efekty cyfrowej rewolucji odczuwamy zarówno jako pojedynczy użytkownicy, jak i jako całe społeczeństwo. Wraz z wdrażaniem przez firmy nowych rozwiązań zaufanie staje się walutą, która stymuluje rozwój gospodarki cyfrowej. Rodzina serwerów mainframe IBM® z14™ stanowi fundament bezpiecznych interakcji cyfrowych. Te serwery IBM Z zapewniają pełną ochronę danych i upraszczają zapewnianie zgodności z przepisami. Umożliwiają też wykorzystanie uczenia maszynowego do pogłębionej analizy najcenniejszych informacji. Nowy serwer IBM z14, który mieści się w jednej szafie, może przetworzyć 850 milionów zaszyfrowanych transakcji dziennie, a przy tym zajmuje niewielką powierzchnię. To świetne rozwiązanie, które sprawdza się w małych i dużych firmach oraz centrach przetwarzania danych.

Dowiedz się więcej

IBM z15

Elastyczność, responsywność i koszty — to aspekty, które napędzają Twoją transformację cyfrową i proces wdrożenia chmury. Teraz możesz wprowadzać swoje produkty na rynek jeszcze szybciej — jednocześnie unikając zagrożeń dla bezpieczeństwa chmury i wyzwań związanych ze złożoną migracją.Nowe systemy IBM z15™ złożone z jednej lub wielu szaf stworzono we współpracy z klientami. Zapewniają bezpieczeństwo, prywatność i odporność na dużą skalę w ramach korporacyjnej infrastruktury chmurowej. IBM z15 umożliwia tworzenie usług od początku działających w chmurze, a jednocześnie zwiększa wartość najcenniejszych danych i aplikacji, tak by ułatwiać stawianie czoła obecnym wyzwaniom biznesowym i sprzyjać przyszłej transformacji.

Dowiedz się więcej